Politiek Nunspeet wil meer begrijpelijk taalgebruik

13 maart 2024

Nunspeet – Begrijpelijk taalgebruik ontbreekt nog al eens in de politiek en bij de gemeente. Gemeentebelang en ChristenUnie willen daar verandering in brengen, want dat is volgens de partijen hard nodig. Om die reden hebben ze een initiatiefvoorstel overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Het voorstel is in ontvangst genomen door burgemeester Blom.

De twee partijen streven er naar dat alle communicatie van de gemeente en de gemeenteraad gemakkelijker leesbaar wordt voor alle inwoners. Pieter-Jan van Rossen (Gemeentebelang): “Volgens ons is ons taalgebruik één van de oorzaken van de kloof tussen bestuur en inwoners. Daar willen we graag wat aan doen”. Arie Harteveld (ChristenUnie) vult aan: “Dit geldt niet alleen voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle mensen, ongeacht opleiding of achtergrond, het liefst een tekst in begrijpelijke taal lezen. Daar willen we dan ook voor gaan.”

De opstellers van het voorstel merkten al vaak op dat inwoners moeite hebben met niet alleen brieven van de gemeente, maar ook met documenten van de gemeenteraad zelf. Van Rossen: “Het is inwoners vaak al niet duidelijk wat voor betekenis een stuk heeft. Wat ís nou precies een amendement of een principeverzoek? En dan ben je dus nog niet toegekomen aan de inhoud. Daar willen we graag met de hele gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie verbetering in aanbrengen. Daar bestonden, ook bij de andere partijen, al goede ideeën over, voor een deel is dit voorstel dan ook een bundeling van die ideeën.”

Burgemeester Blom nam het voorstel met enthousiasme in ontvangst en erkende dat meer begrijpelijke taal hard nodig is: “Ik zie dit dan ook als een aanmoediging om hier met z’n allen aan te gaan werken. We gebruiken in de politiek en als gemeente veel jargon.”

Het initiatiefvoorstel wordt nu gelezen en van commentaar voorzien door het college, die het met een advies weer inbrengt in de gemeenteraad. Daar zal het dan verder besproken worden.

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...