Praat u, jij mee?

7 juli 2018

Laatst ben ik naar een bijeenkomst over “lokale democratie” geweest. U zult wel denken: “wat is dat nu weer”. Soms is het moeilijk om niet in termen en kreten te vervallen die op beleidsniveau, ambtelijk niveau gebruikt worden. Vaak dekken zij de lading, vooral richting regelgeving, maar zijn voor gewone inwoners niet altijd even makkelijk te volgen. De inclusieve samenleving is er ook zo’n één. Oftewel: iedereen doet mee op zijn manier, er is plek voor iedereen. Er valt nog meer onder deze twee woorden te hangen en dan zie je al snel dat de korte versie ingeburgerd raakt.
Zo ook de inclusieve democratie. Of te wel iedereen mag en kan meedoen naar zijn vermogen om mee te denken en te beslissen. U ziet het al
, er komen steeds meer woorden bij om niemand het gevoel te geven buiten gesloten te worden. Het is goed opletten om bestuurlijke vaktaal niet te vaak te gebruiken in de raadszaal zodat inwoners die mee kijken of mee luisteren het kunnen volgen. Gewoon Jip en Janneke taal heet dat.

Maar nu de term “lokale democratie”.
Over enkele jaren komt de nieuwe omgevingswet. Deze wet voegt veel regelgeving samen en moet ervoor gaan zorgen dat het doorlopen van procedures in onze leefwereld (oa omgevingsvergunningen) sneller gaat. Een ander belangrijk punt is dat de inspraak anders zal gaan. Niet meer aan het eind van planvorming bezwaar indienen maar aan het begin mee denken door inwoners. Je bereikt dan een veel groter draagvlak en meer betrokkenheid. Dit is in grote lijnen de lokale democratie. Eigen inwoners denken mee met het besturen van onze gemeente. Niet iets roepen op Facebook in de trant van: “de gemeente moet eens” maar jezelf daadwerkelijk verdiepen in alle haken en ogen en oprecht meedoen.

In onze gemeente zijn wij daar al mee aan de gang gegaan. Onze wethouder Marije Storteboom heeft bij de plannen voor het nieuwe zwembad de gebruikers, de kenners om de tafel gevraagd. “Wat is er nodig?” was een vraag. Een groot subtropisch zwembad waar elke Nunspeter twee keer per jaar komt of ook voldoende ruimte voor de florerende zwem- en poloclub. (Ik kan u geruststellen, ook het subtropisch gedeelte om vrij te zwemmen is ruim voldoende voor het aantal bezoekers wat verwacht wordt.) Zo zijn de gebruikers, de huurders van het zwembad maar ook de sporthal en de turnhal in gesprek geweest om tot een lijstje met wensen te komen. Natuurlijk gaat dit niet allemaal vanzelf. Een verenigingsbestuur moet op zoek naar kennis en kunde om mee te denken. Ook moeten zij kritisch kijken wat hebben wij nodig en wat kunnen wij betalen. Want ook dat speelt mee.
Gelukkig
worden nu de nieuwe sportvelden al aangelegd zodat de sportclubs na de vakantie er al gebruik van kunnen maken.

275FD712-4CCF-4D77-8B63-D2F1D4381479Ook bij de stationsomgeving zijn de belanghebbenden om tafel gevraagd voor een aantal bijeenkomsten. Dit waren de omwonenden, de Bedrijvenkring, de Ondernemersvereniging, Prorail etc. Er spelen veel belangen rondom dat stukje Nunspeet. Nu zijn er drie ideeën uitgewerkt die u in de krant en in het gemeentehuis heeft kunnen bekijken. Wij zijn benieuwd welke reacties daarop gekomen zijn en na de vakantie zal de volgende stap in dit proces gezet kunnen worden.
U ziet onze lokale democratie komt al goed op gang!

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...