Raadsbrede steun noodfonds voor bestaanszekerheid

20 oktober 2022

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet en de Christenunie Nunspeet hebben het initiatief genomen tot een gezamenlijke motie die het college oproept een noodfonds ‘bestaanszekerheid’ op te richten. Dit met als doel inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemingen in een financieel moeilijke situatie te ondersteunen.

Gerben Pluim, fractievoorzitter van de Christenunie: “Vanuit de ChristenUnie Nunspeet zien we dat de financiële nood bij steeds meer inwoners hoog is. Als gemeente hebben we op dit moment een stabiele financiële situatie. Wat ons betreft kan een deel van onze middelen ingezet worden op plekken waar dat het hardst nodig is.

Fractievoorzitter van Gemeentebelang Marc Konings vult aan: “Door allerlei oorzaken van buitenaf, waar we als gemeente niets aan kunnen veranderen, komen onze inwoners steeds vaker in de knel door forse energierekeningen en dure boodschappen. Bij Gemeentebelang kijken we dan wat we wél kunnen doen. Dit noodfonds is daar een goed voorbeeld van. Wat ons betreft met de hoogste prioriteit, want de nood is nú.

In de motie erkennen beide partijen dat er zowel landelijk als lokaal de nodige maatregelen zijn getroffen om de kostencrisis te dempen, maar zien ook dat dit voor een deel van de inwoners nog onvoldoende is om bestaanszekerheid te garanderen. Bovendien signaleren ze dat niet alleen inwoners, maar ook ondernemers , verenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties het niet meer altijd lukt om hun huishoudboekje sluitend te maken.

Het initiatief voor de motie is breed ondersteund door de andere partijen in de raad, zij hebben besloten de motie mede in te dienen. Ook het college heeft de motie positief ontvangen. . Gerben Pluim: “We zijn blij dat hier in onze gemeenteraad brede steun voor is. We hopen dat deze stap, naast andere landelijke en lokale maatregelen, ervoor zorgt dat er wat meer financiële lucht ontstaat en dat het onze inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties lukt om deze moeilijke periode door te komen.” Ook Marc Konings is verheugd: “Ons raadsakkoord heeft de naam ‘Samen meer voor Elkaar’ meegekregen. Ik ben blij dat we daar ook op deze manier vorm aan kunnen geven en het goede voor onze inwoners kunnen doen.”

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...