Reactie op publicatie zwartboek

20 april 2024

Al geruime tijd wordt er door de belangengroep Helder Nunspeet stevige aantijgingen gedaan aan het adres van gemeente, college, raad en wethouder Groothuis in het bijzonder. En al die tijd is de wedervraag door zowel college als alle partijen in de raad, ook Gemeentebelang, geweest om deze beweringen te onderbouwen. Met enkel beweringen kunnen we immers niets, daar moeten dan wel feiten aan ten grondslag liggen. Als je individuen of groepen mensen beticht van niet integer handelen moet je dat immers ook kunnen bewijzen. Die onderbouwing zou volgen met het ‘zwartboek’, zo was steevast de reactie van Helder Nunspeet, en afgelopen week werd deze aangeboden.

Dat zwartboek blijkt echter teleurstellend, in die zin dat er wederom een heleboel aantijgingen verzameld zijn, maar er wéér geen onderbouwing is. Geen feiten, geen bewijzen. Wel een heleboel harde woorden, zoals ‘machtsmisbruik’, ‘vriendjespolitiek’, ‘belangenverstrengeling’, ‘achterhouden van informatie’ of ‘liegen tegen de raad’. Wij herkennen dit absoluut niet.

Het, opnieuw zonder enige vorm van onderbouwing of bewijs, betichten van mensen vinden we bijzonder kwalijk. Sommige van die beweringen betreffen zaken die strafbaar zouden kunnen zijn. Dat maar blijven roepen zonder het hard te maken begint wat ons betreft smadelijke vormen aan te nemen. Helder Nunspeet weigert de onderbouwing, als die er al is, aan te leveren. Een bijzondere keuze, aangezien de raad wordt verweten zijn controlerende functie niet goed te vervullen (geef ons dan die gelegenheid zou ik zeggen) en het gemeentebestuur als geheel wordt verweten niet transparant te zijn. In het kader van transparantie: oordeelt u zelf en laat het me vooral weten als u wél onderbouwing ontdekt.

Ook worden in het zwartboek, bij naam of herleidbaar, diverse mensen genoemd die geen politieke verantwoordelijkheid dragen of zelfs helemaal niets met het bestuur van Nunspeet te maken hebben. Die kunnen zich helemaal niet verdedigen tegen dit soort aantijgingen. Het doel van het zwartboek was de (in de ogen van de opstellers althans) slechte kwaliteit van het Nunspeets bestuur aan de kaak te stellen. Het resultaat is echter dat er individuen beschadigd worden. Dat is een treurige constatering en wat ons betreft een onbegrijpelijke keuze van mensen die zelf aangeven veel waarde te hechten aan integriteit.

Recent was er veel lof over de reactie van kamerlid Habtamu de Hoop na de enigszins smakeloze uitspraken van Johan Derksen. En in die reactie gaf hij aan zich vooral in te willen zetten voor de goede dingen en ‘niet zo veel tijd en zin in deze flauwekul’ had. En, in alle eerlijkheid, ben ik geneigd om een zelfde soort reactie te geven. Want veel liever dan moeten reageren op ongefundeerde beschuldigingen zet ik me met de hele fractie van Gemeentebelang in voor goede voorzieningen, sterk welzijnswerk, sport voor iedereen, een stevige lokale economie, een bloeiende recreatieve sector, een duurzame toekomst, een gezonde cultuursector en nog heel veel meer zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en onze vier kernen. En niet te vergeten: een betaalbare woning voor onze inwoners nú en in de toekomst. Ere wie ere toekomt, wethouder Groothuis en zijn afdeling Ruimtelijke Ordening verzetten op dat vlak bergen met werk en boeken goede resultaten voor Nunspeet. Daarbij zal ongetwijfeld wel eens een fout gemaakt worden. Dan leren we daarvan en vervolgens gaan we weer door met de goede dingen voor Nunspeet doen. Want dat is wat er van ons verwacht mag worden en waar raad, college en ambtenaren elke dag weer voor staan.

Pieter-Jan van Rossen

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...