Rekenkameronderzoek toeristisch beleid

31 augustus 2019

De rekenkamer commissie heeft voor de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten onderzoek gedaan naar het toeristisch beleid in deze gemeenten en de uitkomsten daarvan aan het college en raad aangeboden. Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik namens onze fractie bij het intakegesprek van deze commissie onze inbreng mogen geven. De meest voor de hand liggende opmerking die ik daar gemaakt heb was dat dit onderzoek een aantal jaren te vroeg kwam omdat wij in het coalitieakkoord het onderwerp toeristische visie ingebracht hebben. Het college en vele stakeholders zijn hier al volop mee aan de slag.

De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport komen voor ons dan ook niet als een verrassing. Alles wat daarin staat is ons reeds bekend of er wordt al aan gewerkt. Dat onze gemeente met name de verblijfsrecreanten faciliteert is een feit. Is ook een logisch gevolg van de grote oppervlakte van onze gemeente. Dus veel campings en recreatieparken zowel in de bossen als aan de Veluwemeer kust. Ondernemers die overigens volop bezig zijn een kwaliteitsslag te maken in goed overleg met de gemeente middels het programma Vitale Vakantieparken.

Er is relatief weinig aanbod voor dagrecreatie, is een van de conclusies. De vraag is of je daar als gemeente wel volop in moet zetten… Er zijn immers al heel veel mogelijkheden voor dagrecreatie in onze naburige gemeenten.

Een mooi voorbeeld van dagrecreatie dat wij binnen onze gemeente al wel te bieden hebben vind ik de expositie “tekenen is ademen” van Marjolijn Bastin die van 29 september vorig jaar tot 17 maart dit jaar in het Noord Veluws Museum heeft plaatsgevonden. Een prachtig evenement gedurende vele maanden dat een groot succes is gebleken maar liefst 21 duizend bezoekers heeft getrokken.

Grote bezoekersaantallen vragen aandacht voor verscherpte veiligheidsmaatregelen, het goed afwikkelen van verkeersstromen, parkeren voor bezoekers etc. Dit was ook aan de orde bij de open dag van de bereden politie… Dit zijn wel zaken waar je als gemeente op in moet zetten om dit in goed overleg met de organisatoren zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Martin Mol

Eerdere blogs

Retourtje Groningen

Retourtje Groningen

Afgelopen week ben ik met de trein op stap geweest. Het was volgens mij zo’n 37 jaar geleden dat ik van de diensten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Eind juni ben ik benoemd als raadslid en ben ik op de, inmiddels een jaar onderweg, rijdende trein gestapt, door...