Rododendrons en het Ronde Huis

14 augustus 2021

De laatste jaren ploppen er regelmatig zaken op waar onze inwoners iets van vinden. Zaken die door regionale en landelijke overheden vastgesteld zijn, waar plannen voor ontwikkeld zijn en waar tijdens de uitvoering blijkt dat inwoners er uiteraard iets van vinden.

Bomenkap A28
Als voorbeeld noem ik de bomenkap langs de A28, ontwikkeld vanuit de VNOG (Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland) die mede door de vragen en ophef vanuit Gemeentebelang niet zo desastreus is doorgegaan.

Zandverstuiving
Verder noem ik de geplande afsluiting, door Natuurmonumenten, van de zandverstuiving in Hulshorst. Door hier aandacht voor te vragen werden inwoners maar ook andere politieke partijen betrokken bij de plannen waardoor er nu geen afsluiting volgt, er aandacht voor kwetsbare natuur is maar ook voor inwoners die dit gebied als hun achtertuin beschouwen.

Bloemenkampen
Voor het gebied de Bloemenkampen, in bezit van Natuurmonumenten, zijn ook plannen ontwikkeld die voor boeren die het gebied beheren niet allemaal goed uitpakken. Tevens zijn er zorgen of het plan om voedselrijke grond af te graven wel het effect geeft wat men heeft bedacht. Waarom daar juist omstandig willen verbeteren voor een paar planten soorten terwijl de weidevogels verdwijnen. (het aangewezen weidevogelgebied ligt ten noorden van Nunspeet daar kunnen zij heen)

Rododendrons en het Ronde Huis
Nu gaat StaatsBosBeheer plannen van de provincie uitvoeren in het gebied van het Ronde Huis. Plannen ontwikkeld om natuur te verbeteren. Plannen naar aanleiding van de vastgestelde beheerplannen die voort komen uit de Natura2000 regels maar die wel ten koste dreigen te gaan van een mooi en historisch stukje Nunspeet. Uiteraard vinden onze inwoners hier wat van. Terecht vind ik en ook Gemeentebelang vindt dit. Het moeilijke voor mij als raadslid is, is dat wij hier niet bij alle onderwerpen over gaan.
Wat wij als Gemeentebelang zeker doen is het proces volgen en binnenkort krijgen wij een rondleiding met toelichting. Daar zullen wij zeker de vragen stellen die ons, ook door inwoners, aangedragen worden. Waarbij wij er van uit gaan dat alle argumenten en alternatieven meegenomen worden. Wij gaan ons best doen om dit unieke plekje maximaal te behouden.

Belangrijk richting de toekomst is nu dat onze inwoners door hogere overheden tijdig en goed van informatie voorzien worden maar ook weten hoe processen lopen en waar inwoners hun invloed en gedachten kunnen meegeven. Daar blijft Gemeentebelang zich ook richting de toekomst als lokale partij voor inzetten.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...