Saaie politiek?

5 november 2022

Een aantal weken terug had ik, voorafgaand aan de raadsvergadering, een voorgesprekje met RTV Nunspeet. Dick Baas, de journalist in kwestie, volgt de politiek al jaren voor onze inwoners en heeft in het verleden zelf zijn sporen in de politiek verdiend. We kwamen in dat gesprek tot de conclusie dat er die raadsvergadering wel erg veel zogenoemde hamerstukken (stukken die niet meer worden besproken, maar slechts ‘afgetikt’) op de agenda staan. Hij vroeg zich dan ook hardop af of het volgen van de politiek zo nog wel interessant was voor de inwoner. Wordt het zo niet een beetje saai? Geen gekke vraag, hij wijdde er later nog een artikel aan in de krant.

Het gebeurt vaker: in een kwestie van minuten wordt er een hele rits aan besluiten genomen door de raad, zonder er nog inhoudelijk op in te gaan. En inderdaad, voor de toehoorder vaak totaal oninteressant. Behalve dat het voor de inwoner die meekijkt of -luistert haast onnavolgbaar is waar het op dat moment nou allemaal over gaat, wekt het mogelijk ook de indruk dat het blijkbaar niet het bespreken waard is of allemaal al buiten de raadszaal is beklonken. Dat is allerminst waar.

Als initiatiefnemers van het raadsakkoord hebben we vanuit Gemeentebelang sterk aangedrongen op transparantie naar de inwoners en inwonersparticipatie. Dit is, ondersteund door alle fracties, prominent in het raadsakkoord benoemd. Goed dus om even uit te leggen waar die transparantie dan wél naar voren komt.

Onbekend maakt onbemind zegt het spreekwoord. Dat geldt misschien ook wel voor de drie commissievergaderingen die aan de raadsvergadering voorafgaan. We merken dat deze een stuk minder gevolgd worden door onze inwoners. Jammer, wat dáár worden al die hamerstukken (en meer!) nu juist wél besproken én vindt ook de inspraak van inwoners plaats. Vaak zelfs vrij uitvoerig. We kiezen er dan ook voor om, als alles al een keer gezegd is, dat niet nog eens dunnetjes over te doen in de raad. Dat is echter wel de plek waar ze formeel bekrachtigd moeten worden, vandaar de hamerstukken.

Het is wat dat aangaat niet anders dan in Den Haag, waar in diverse kleinere zalen allerlei commissies de inhoud in gaan, voordat de kamer er in de plenaire zaal over spreekt. En ook die zie je zelden terug in het nieuws. Ook in die plenaire zaal kunnen vervolgens een heleboel besluiten afgehamerd worden.

Bent u dus geïnteresseerd in meer inhoud, volg de commissievergaderingen! Of misschien beter: kijk terug en pik eruit wat u interesseert, want de commissievergaderingen duren vaak erg lang. Misschien iets te veel van het goede om allemaal te volgen.

Pieter-Jan van Rossen

Vergaderingen volgen of terugkijken doet u op nunspeet.raadsinformatie.nl. Raadsvergaderingen worden ook uitgezonden door RTV Nunspeet.

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...