Schriftelijke vragen over de inzet van de politie en BOA’s

8 september 2020

Gemeentebelang wijst al jaren, zeker bij de behandeling van het veiligheidsplan en het handhavingsuitvoeringsplan (HUP),  op het belang van de inzet van politie en BOA’s in alle kernen en  wijken van Nunspeet. Aangezien er steeds meer aandacht gegeven moet worden aan zaken als ondermijning en cybercriminaliteit is de inzet op dit specifieke punt de laatste jaren teruggelopen. Dat er beperkte capaciteit voorhanden is bij de politie en de BOA’s is ons uiteraard bekend. Er zijn namelijk geen taken verdwenen noch is de capaciteit uitgebreid. Door het stellen van prioriteiten kan ons inziens wel meer aandacht gegeven worden aan de inzet in de wijk. Als gevolg van de corona crisis is deze inzet nog verder is beperkt. Hier is door de landelijke pers ook aandacht aan gegeven.

Voor de fractie van Gemeentebelang is dit een aanleiding voor de volgende vragen:

  1. Is het college het eens met Gemeentebelang dat de rol van wijkagent cruciaal is voor de sociale cohesie in de wijk en de handhaving van het beleid?
  2. Ziet het college ook dat deze rol steeds verder verdwijnt en dat de corona crisis dit effect verder versterkt?
  3. Indien vraag 1 en 2 positief zijn beantwoord, is het college bereid, binnen de beschikbare capaciteit, het maximale te doen om de rol van de wijkagent optimaal in te vullen in alle kernen en wijken?
  4. Zo ja, kan het college aangeven welke concrete mogelijkheden zij hiervoor ziet?

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...