SOS Nunspeet, erop of eronder…

6 maart 2021

De titel van mijn blog van 6 weken geleden is helaas actueler dan ooit. Dat de meeste winkels sinds 9 december en voor horeca al sinds 13 oktober op slot zitten is desastreus voor hun bedrijfsvoering. Zelfs als je alle steunmaatregelen meeneemt worden de kosten bij lange na niet gedekt. Hoewel er deze week enige verruiming voor de winkels heeft plaats gevonden blijft dit voor hen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Voor de horeca blijft het helemaal afzien… Zeker met het mooie weer van vorig weekend in herinnering was het ronduit schrijnend voor hen dat mensen massaal de parken opzochten en de meesten zich in het geheel niks aantrokken van de geldende corona regels. Begrijpelijk dat mensen naar buiten willen met mooi weer, maar niet met vele honderden te dicht bij elkaar in het park… Laten we hopen dat er binnenkort versoepeling van deze maatregelingen zullen worden afgekondigd zodat er weer zicht is op perspectief voor deze ondernemers.

Hulde aan de organisatoren van SOS Nunspeet! (Steun Ons Samen) In slechts enkele weken tijd is er een stichting opgericht en zijn er mooie acties op poten gezet met als doel een fonds waar noodlijdende ondernemers een aanvraag kunnen indienen. Vorige week zaterdag was de aftrap. Een geweldig mooi initiatief waar ook Gemeentebelang afgelopen zaterdag al een mooi steentje aan mocht bijdragen. Hulde aan onze wethouders die beiden een formidabele prestatie hebben geleverd en middels deze loop een mooi startbedrag hebben gegenereerd voor Stichting SOS Nunspeet. Ook hulde aan al die ondernemers die wel gewoon door kunnen met hun bedrijf maar zich niet onbetuigd laten en gul doneren of mooie producten beschikbaar stellen voor de veiling.

Laten we hopen dat er een mooi bedrag op de rekening van de stichting komt te staan zodat er adequaat hulp geboden kan worden aan die bedrijven die dit het hardste nodig hebben en hen op deze wijze door deze onvoorstelbaar lastige periode heen te helpen.

Martin Mol

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...