Sportpark open  …. of Open sportpark ?? 

16 maart 2024

Wist u dat de gemeente Nunspeet sinds 2019 één van de ruim 300 gemeentes is met een open sportpark?  Sportpark de Wiltsangh is niet omheind met hekken en wordt niet alleen gebruikt door de sportverenigingen.

De meeste sportparken worden een groot deel van de dag niet gebruikt en kunnen in die tijd best beter benut worden. Het is openbare ruimte waar naast sport ook plek is voor andere maatschappelijke doelen. Door sportparken toegankelijker te maken voor onder andere de wijk, benut je deze ruimte voor het realiseren van een gezondere en meer vitale samenleving. Dat kan zijn doordat er open clubs actief zijn, er een fiets- of wandelpad door het sportpark loopt of (een deel van) het sportpark openbaar toegankelijk is. 

Sportpark De Wiltsangh is zo’n open sportpark.

Het is vrij toegankelijk en staat onder toezicht van het Sportbedrijf Nunspeet. Tijdens het werkbezoek van Gemeentebelang aan het Sportbedrijf  kwam de openheid van het sportpark ter sprake.  We hebben met elkaar gesproken over de voordelen maar helaas ook over de nadelen. Er wordt geregeld afval op de velden  aangetroffen, maar ook er worden er met enige regelmaat kleine en soms ook grotere vernielingen gepleegd.
Na de jaarwisseling lag er bijvoorbeeld veel glas op het veld. Wat een “droef- toeter “ gedrag om voor de overige gebruikers een veld zo te vernielen!

Wat ons ook  verbaasde is dat verschillende mensen het normaal lijken te vinden hun hond op het sportpark uit te laten. Niet via de paden maar “gewoon” op de velden.  Een poepzakje of iets dergelijks wordt dan meestal niet gebruikt. U  kunt zich voorstellen dat dit een sporter geen pijn doet, maar dat het niet bepaald aangenaam is hondenpoep onder je schoenen te hebben of een sliding door dit zo’n stinkend goedje te maken. Dit gedrag is al tegen de normaal geldende regels voor hondenbezitters (laat je viervoeter aan de riem uit en ruim zelf de poep van uw viervoeter op) maar op een sportveld wel bijzonder asociaal.

Ten opzichte van al het leed en onrecht in de wereld is dit uiteraard maar een kleinigheid maar laten we met zijn allen, als inwoners van onze gemeente en gebruikers van het sportpark op welke manier dan ook onze verantwoordelijkheid nemen. Samen gebruik maken van deze prachtige accommodatie is immers ook samen verantwoordelijk!

Gemeentebelang
Ans Pluim 

 

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...