Stem niet op hen! 

12 februari 2022

‘Wie er voor iedereen zegt te zijn, is er feitelijk voor niemand’. Ik zag deze tegeltjeswijsheid terugkomen in een campagneadvertentie in de lokale krant. Een rechtstreekse verwijzing, zo bleek ook in de column verderop, naar Gemeentebelang, want ‘die zal voor de duizendste keer herhalen dat ze er voor iedereen zijn’.

Dat klopt, dat is namelijk al 75 jaar de kern van Gemeentebelang. Geen belangenbehartiging voor een specifieke doelgroep, maar voor álle inwoners, ongeacht religie, geaardheid, afkomst of geslacht. En ja, dat zullen we uit blijven dragen, in verkiezingstijd én daarbuiten. Het is dan ook een vreemde conclusie komende van een partij waarmee we juist actief hebben samengewerkt om een goed inclusiebeleid op te zetten in Nunspeet en samen zijn opgetrokken om, tegen de wens van onze grootste coalitiepartner in, uiteindelijk de regenboogvlag te hijsen. Hoezo zijn we er voor niemand?

Geen belangenbehartiging voor een specifieke doelgroep, maar voor álle inwoners, ongeacht religie, geaardheid, afkomst of geslacht. En ja, dat zullen we uit blijven dragen, in verkiezingstijd én daarbuiten.

Het is maar weer een voorbeeld van wat ik helaas veel zie in deze tijd. Sommige partijen lijken, nu de verkiezingscampagnes echt van start zijn, vooral veel energie te steken in duidelijk maken waarom de kiezer níet op die andere partij moet stemmen, daarbij het beeld schetsende van een ‘oude jongens krentenbrood’-cultuur waarin niets verandert. Daarbij voorbij gaande aan het feit dat, zeker kijkende naar buurgemeentes, Nunspeet een gemeente is met lage lasten, hoge lusten, waar grote ambities waargemaakt worden (neem de stationsomgeving en de realisatie van De Wiltsangh) en dat alles met gezonde financiën. En waar, stap voor stap, wel degelijk veel verandert.

Als ik dan m’n gele jas uittrek en als kiezer naar die uitingen kijk, vraag ik me vooral af ‘wat dan wel?’. Ik ben, en ik denk de meeste inwoners, helemaal niet geïnteresseerd in zo’n tegencampagne, maar zou juist graag willen horen en lezen waar een partij wél voor staat? Hoe gaat een partij om met de hoge woningnood, hoe gaan we de uitdaging van balans tussen natuur en recreatie aan, hoe faciliteren we onze clubs en verenigingen zodanig dat sport voor iedereen toegankelijk is? Kortom, wat is hún verhaal? Als ‘alles anders’ moet in een gemeente waar heel veel dingen juist heel goed gaan, wat dan?

Ik geloof sterk in het vertellen van je eígen verhaal en dat is dus ook wat we als Gemeentebelang, in verkiezingstijd én daarbuiten, willen uitdragen. Wat dat verhaal is, leest u hier, een verhaal dat tot stand is gekomen door constant in gesprek te zijn met onze inwoners. Alle inwoners. Een verhaal waarin plaats is voor iedereen. En ik heb het volste vertrouwen erin dat veel mensen zich hierdoor aangesproken voelen. En zonder twijfel is er ook een grote groep die zich meer herkent in het eigen verhaal van een ándere partij. Al die mensen roep ik op om hoe dan ook hun stem te laten horen. Daarbij heb ik maar één stemadvies: Stem Voor, niet tegen.

Pieter-Jan van Rossen

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...