Trap op – trap af?

19 oktober 2019

De maand oktober staat traditioneel in het teken van de begroting van het komende jaar en de algemene beschouwingen van alle fracties daarop. Wat heeft onze gemeente aan inkomsten en waar geven wij het aan uit. In de Nunspeet Huis aan Huis van deze week geeft de gemeente op twee extra pagina’s een snelle blik op deze inkomsten en uitgaven. Een prima initiatief en een eenvoudige en heldere weergave van ons huishoudboekje.

Deze blik op de inkomsten en uitgaven maakt duidelijk dat de gemeente ongeveer de helft van haar inkomsten vanuit het rijk ontvangt en de rest via lokale belastingen zoals OZB en toeristenbelasting. Dit om de vele taken voor haar inwoners uit te kunnen voeren. Veruit de grootste post aan de uitgavenkant is het sociaal domein. Alle zaken rondom het sociale beleid vallen hieronder.

Sinds het sociale domein (2015) bij de gemeenten terecht is gekomen, de zogenaamde transities, is de jeugdzorg een groot zorgenkindje. Hoe dat komt? Omdat de transities rondom het sociaal domein gepaard gingen met een forse bezuiniging onder het mom van: de gemeente kan dit veel efficiënter, dus met veel minder geld.

De uitkeringen vanuit het rijk worden gedaan volgens het zogenaamde trap op – trap af principe. Deze systematiek houdt in dat de groei (of krimp) van de gemeentelijke inkomsten gelijk is aan de groei of krimp van de netto rijksuitgaven. Waar de gemeenten nu al enkele jaren tegenaan lopen is dat het rijk veel geld op de plank heeft liggen maar het door allerlei oorzaken (nog) niet uit geeft aan de diverse plannen en projecten. Met als gevolg dat de gemeenten minder geld ontvangen.

Gemeentebelang hecht aan een sluitende meerjarenbegroting. Met veel pijn en moeite, een forse taakstellende bezuiniging binnen de gemeentelijke organisatie zelf en een flinke aanslag op onze reserves is het toch nog een sluitende meerjarenbegroting geworden. En dat in een tijd van hoogconjunctuur…

Om als gemeente een gedegen financieel beleid te kunnen blijven voeren is het essentieel dat er geen grote onzekerheden aan de inkomstenkant vanuit het rijk blijven bestaan. Hoogste tijd dat het trap op- trap af principe wordt losgelaten en te zorgen voor een stabiele inkomstenstroom. Veel gemeenten staan inmiddels onderaan de keldertrap en dreigen er zelfs af te kukelen. Voor onze gemeente geldt dat gelukkig nog niet maar deze situatie kan ook voor de gemeente Nunspeet niet lang meer voortduren.

Martin Mol

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...