Uitkomsten themabijeenkomst aangeboden

21 februari 2020

NunspeetGemeentebelang heeft de uitkomsten van de door hen georganiseerde themabijeenkomst ‘onze leefomgeving mooi of een zooi?’ aangeboden aan wethouder Jaap Groothuis. Met inwoners, belangengroepen en politici is tijdens de themabijeenkomst gediscussieerd over de duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving.

De deelnemers waren blij dat bij deze bijeenkomst ook de inwoners in de discussie betrokken worden, want zij gaan straks de directe gevolgen van de voorgestelde milieumaatregelen voelen in de portemonnee en zien in de directe leefomgeving. De uitkomsten van de gesprekken en discussies die hebben plaatsgevonden zijn gebundeld en aangeboden aan wethouder Groothuis, portefeuillehouder duurzaamheid.

De wethouder nam de resultaten graag in ontvangst: “We staan voor belangrijke keuzes als het gaat om duurzaamheid. Ik vind het van groot belang dat er draagvlak is voor de maatregelen die we moeten nemen. Daarom ben ik blij met initiatieven als deze thema sessie.”

Stellingen

Door de variatie in de stellingen zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen. Met name de stellingen waar de directe leefomgeving ter discussie stond door bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens of de portemonnee direct geraakt wordt door het streven om alle woningen op termijn van het gas af te halen leiden tot pittige discussies. Organisator Corrie Jansen: “juist omdat er bij veel onderwerpen de vinger is gelegd geeft dit een goed beeld wat er leeft bij de inwoners”.

Uitkomsten

In het algemeen was de mening dat de inwoners nauw betrokken moeten worden bij het proces van verduurzaming in Nunspeet en bij de keuzes die gemaakt gaan worden. Duidelijk kwam ook naar voren dat men vind dat de gemeente en niet het rijk gaat over de ruimtelijke ordening en dat wij zelf de locatie van eventuele windmolenparken of zonneweiden moeten kunnen bepalen. Men was eensgezind in de opvatting dat eerst de conventionele technieken (isoleren etc.) moeten uitnutten en als gemeente niet moeten gaan experimenteren met risicovolle innovaties; dit moet een verantwoordelijkheid van Europa of het rijk zijn. Een volledig overzicht van de resultaten is hier te lezen (pdf).

Eerdere nieuwsberichten