Valse start

1 april 2023

Bij een valse start worden de rijders d.m.v. een tweede schot of een fluitsignaal van de starter teruggeroepen. Daarnaast kennen we overtredingen die geen valse start zijn maar een waarschuwing opleveren, omdat het soms moeilijk te beoordelen is of iets met opzet gebeurt.

In mijn woordvoering over de bouw van IKC-oost begon ik met “valse start”. Dat is misschien nog wel licht uitgedrukt als we alle zienswijzen hebben gelezen en naar de insprekers hebben geluisterd. Zo’n start maak je niet maar zo weer goed.

Een korte terugblik van onze kant. De grond aan de Oosteinderweg is onder goedkeuring van de raad aangekocht in 2018. Destijds werd er al gezocht naar een nieuwe locatie voor een eventueel IKC-Oost. Het college en de raad heeft dan ook ingestemd met deze aankoop. Na degelijk locatieonderzoek bleek dat zowel de huidige locatie Petraschool en Morgenster minder wenselijk zijn dan een nieuw te bouwen school aan de Oosteinderweg. De keuze om een nieuwe school te bouwen aan de Oosteinderweg leverde nogal wat commotie en bezwaren op ouders en omwonenden. Gelukkig is binnen het CNS (Christelijk Nationaal Schoolonderwijs) dat probleem inmiddels opgelost. Ook werd er bij aanvang gesproken over een leerlingaantal van rond de 800 maar door het “terugtrekken” van de bijzonder onderwijsinstellingen voor de nieuwe locatie is dit leerlingenaantal gezakt tot rond 500.

Dus de hobbels glad gestreken en de draad weer opgepakt.

Uit de inspraak horen we dat nog lang niet iedereen zich kan vinden in de voorliggende plannen. Verschillende belangen liggen daar uiteraard aan ten grondslag. Daaruit komt als grootste punt het waarborgen van verkeersveiligheid en het verbeteren van de communicatie. Dit laatste heeft heel wat onrust in de buurt veroorzaakt. Wij begrijpen de zorgen van de omwonenden. Wat betreft de verkeersveiligheid rondom de nieuwe locatie en communicatie zal Gemeentebelang uiterst kritisch de verkeerstechnische ontwikkelingen en plannen in de gaten houden. Wethouder Elskamp trekt nu de kar en we hopen dat zij met de collega wethouders en het ambtelijk apparaat de gelegenheid krijgt om de valse start goed te maken. De wethouder gaf het participatietraject zoals dan er nu voorstaat een magere 5,5. Als ik vroeger van school thuiskwam met een 5,5 was dat in mijn beleving voldoende. Daar dachten mijn ouders dan anders over. Maar gelukkig waren er dan altijd nog wel een paar momenten op het uiteindelijke rapportcijfer op te krikken. We hopen dat het college het voorliggende traject gebruikt om van die 5,5 nog een ruime voldoende te maken.

Ondertussen hebben we te maken met een dringende noodzaak om de leeromstandigheden van een grote groep leerlingen fors te verbeteren. De huidige huisvesting is hopeloos verouderd. Om die reden is Gemeentebelang dan ook van mening dat met realisatie van het IKC-Oost door nieuwbouw op deze plaats op korte, maar ook op lange termijn het belang van de kinderen voorop gesteld wordt. Daar staan we voor en willen we niet langer vertragen.

Wij staan voor de belangen van het kind.

Petra van Olst-Dekker

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...