VANG….

27 april 2019

Nee dit stukje gaat niet over ballen gooien maar is wel geschreven om een balletje op te gooien.
Zoals u vast wel weet loopt vanaf vorig jaar ons nieuwe collegeprogramma, het plan wat door de coalitiepartijen gemaakt is en wat het college gaat uitvoeren. Hier is ook de verwerking van huishoudelijk afval in opgenomen.

Waarom moet het anders? 

Omdat het meerjarig contract met de huidige afvalverwerker op zijn eind loopt, heeft het college vorig jaar een buro opdracht gegeven om het gedrag en de meningen over het bestaande afvalbeleid te onderzoeken. Vang staat namelijk voor Van Afval Naar Grondstof. De raad heeft een presentatie gekregen over de feitelijke gegevens die uit de enquêtes zijn gekomen.

Wat wil onze inwoner?

Een aantal uitkomsten uit de enquêtes waren best opvallend. Ook verrassend voor de onderzoekers zelf vertelden zij.
Allereerst zijn onze inwoners, over het algemeen, tevreden over het afvalbeleid. Uit het onderzoek kwam een gemiddelde van een 7.4 Dat mag je toch een goede voldoende noemen. Heel positief is het feit dat het grootste gedeelte van onze inwoners het heel normaal vinden om hun afval gescheiden aan te bieden. Wat aandacht verdiend is het feit dat er onvoldoendes waren voor de plastic afvalstroom en het aanbieden van groot huishoudelijk afval. In het verleden is juist voor nascheiding van plastic gekozen omdat er zo meer plastic uit het restafval gehaald wordt en de kwaliteit van het verzamelde plastic is beter (het levert dus meer op).

Groot huishoudelijk afval kan nu aangeboden worden bij B en B. Zij zorgen dat dit zo veel mogelijk verwerkt wordt naar herbruikbare grondstoffen. Deze twee punten vielen nogal op in de tabel tevredenheid per afvalstroom omdat ze met een 5 en een 6 gewaardeerd werden.

Politieke keuzes

Gaat Nunspeet grof vuil “gratis” gebracht laten worden omdat dit wel leuk kopt boven een krantenartikel of in een verkiezingsprogramma? Of heeft het andere voordelen?

Het zou kunnen betekenen dat de kosten onder alle anderen verdeeld gaan worden.

En gaan wij verder plastic misschien voorscheiden zodat u zelf bij elk stukje plastic moet kijken waar het wel in mag want ja niet al het plastic ogend materiaal kan zomaar bij restafval plastic. Of gaat hier voor gekozen worden omdat men het gevoel heeft iets goeds te doen ondanks dat het resultaat minder is.

Hoe doen anderen het? 

Neem nu Zeewolde. Wij horen vaak “daar mag je alles gratis wegbrengen”. Dat is zo, maar als we kijken naar de volgende gegevens zien we waarom. In Zeewolde zijn de kosten bij een 1 persoonshuishouden € 241,- en bij meer personen € 312,- per jaar aan afvalstoffenheffingen.
In Nunspeet zijn die tarieven bij 1 persoon € 150,- en bij 2 personen € 174,- en vanaf 3 personen € 195,-. Tja dan betalen inwoners vast liever een keer iets extra ’s als zij een bank of kast kwijt moeten of wilt u mee betalen voor een ander? Of wat zijn de gevolgen van betaald wegbrengen? Misschien afvaltoerisme of illegaal dumpen? De vraag bij dit soort zaken is wat is de prikkel die gedrag beïnvloed?

Ook daar zijn vragen over gesteld in de enquêtes. Waarom zou je bijvoorbeeld voor een systeem kunnen kiezen wat Ermelo heeft? Of te wel je krijgt een aantal keren om je restafval aan te bieden en als je daar boven komt betaal je bij. Of je kunt de eerste 250kg afval gratis aanbieden en daarboven betaal je bij. Welke invloed hebben deze manieren op het gedrag van inwoners? Nu heeft Nunspeet nog bijna 200Kg afval per inwoner en de regio zou graag terug gaan naar 100kg per inwoner.

Conclusies… 

Het is nu nog te vroeg om al een definitieve conclusie aan deze presentatie te verbinden maar voor ons als Gemeentebelang goede om onze afwegingen te kunnen maken. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren wat de grootste groep inwoners prettig vindt. Daar wil Gemeentebelang niet aan voorbij gaan omdat dit uw wensen zijn. Gemeentebelang wil altijd dat wat goed is voor onze inwoners en dat helpt zo’n enquête goed bij.

Wij zijn benieuwd naar het voorstel wat door het college aan de hand van deze gegevens ter zijner tijd aan de raad voorgelegd zal gaan worden. Eén tip weten we uit het verleden al wel om van 200 kg naar 100 kg restafval per persoon te gaan. Er zit zo’n 50% nat groen afval in het restafval wat het veel zwaarder maakt bij het aanbieden bij de verwerker, lees duurder, en het maakt het scheiden moeilijker.

U ziet het, u heeft zelf keuzes en invloed.

Corrie Jansen

 

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...