Verkeersknelpunten Vierhouten

19 september 2020

Op 25 maart jl. was er in het dorpshuis in Vierhouten een informatieavond gepland betreffende de verkeerszaken in Vierhouten.

Parkeren is een probleem. Er is een prachtig parkeerterrein bij de entree van het dorp maar daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. Er wordt geklaagd over te veel en te snel gemotoriseerd verkeer over de Gortelseweg. Ook de fietsstroken en wegversmalling op de Nunspeterweg leveren geregeld problemen op.Dit is maar een kleine greep uit de knelpunten maar het roept veel ergernis en gevaarlijke situaties op.

In overleg met de Vereniging Dorpsgemeenschap had de gemeente deze informatieavond in Vierhouten dan ook gepland. Helaas kon deze avond in verband met de uitbraak van Covid19 niet doorgaan en heeft het gemeentebestuur de inwoners van Vierhouten opgeroepen om de knelpunten in beeld te brengen en deze samen met mogelijke oplossingen te delen met de gemeente.

Via een formulier op de website van de gemeente konden inwoners hun knelpunten doorgeven. De inwoners van Vierhouten hebben dit formulier massaal gedeeld en ingevuld.

Er is van 108 personen een verkeersmelding ontvangen. In totaal heeft dit geresulteerd in 178 locatiemeldingen. De inventarisatie van de meldingen is inmiddels afgerond, in de komende periode worden conceptoplossingen ontworpen. De oplossingsrichtingen worden naar verwachting in november met de inwoners van Vierhouten gedeeld.

Het uitgangspunt van Gemeentebelang is een heldere visie voor de toekomst , meedenken over de mogelijkheden, uw visie toevoegen aan het geheel en met zijn allen werken aan beter perspectief ! Dit uitgangspunt zie ik terug in bovenstaand onderwerp: het gemeentebestuur betrekt haar inwoners bij zaken die voor hen van belang zijn. De mening van de burger wordt gevraagd en gewaardeerd. In Vierhouten hebben ze deze kans gegrepen.

Het resultaat zal niet voor iedereen bevredigend zijn maar met elkaar de grote lijnen mogen uitzetten is zeker de moeite waard.

Ans Pluim

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...