Verkiezingen PS 2019

23 maart 2019

Afgelopen woensdag mochten we weer naar de stembus. In onze gemeente waren er 21017 personen die daarvoor een oproep hebben ontvangen. De gemeente Nunspeet had een opkomstpercentage van 68,2%. Zeker voor provinciale- en waterschapsverkiezingen is dat een mooie opkomst die fors boven de landelijke opkomst uit stijgt. Dat betekent 14333 inwoners gebruik hebben gemaakt van het democratisch recht hun stem uit te brengen en daarmee zijn of haar stem heeft gegeven aan de standpunten van een bepaalde partij die het beste aansluit bij zijn/haar mening. Geheel volgens de principes van onze representatieve democratie.

De uitslag was voor de provincie Gelderland niet veel anders dan het landelijke beeld. Winst op links en op rechts, verlies in het politieke midden. Wat ik mij afvraag is hoeveel mensen hun stem heeft bepaald aan de hand van echte provinciale thema’s zoals; wat vinden we van de balans tussen verkeer en natuur? Wat vinden we van bereikbaarheid? Hoe gaan om met de landbouwgronden, vol zetten met zonnepanelen? Hoe gaan we duurzame energie opwekken? Veel windmolens? Maar waar? Daar hoorden deze verkiezingen mijns inziens juist over te gaan. In de landelijke media ging het bijna alleen maar over de gevolgen van de uitslag voor de eerste kamer. Dat vind ik jammer. De provincie heeft meer invloed op onze leefomgeving en sommigen beseffen en als gemeente hebben we daar veel mee te maken.

In mijn optiek werden de meningen rondom deze verkiezingen vooral gevormd rondom het thema klimaat. De uitslag laat zien dat de meningen daarover hoe dit verder aan te pakken op zijn zachtst gezegd nogal verdeeld zijn. De uitdaging komende maanden wordt voor de diverse fracties van provinciale staten een nieuw college te vormen en daarbij voldoende rekening te houden met de uitslag om recht te doen aan de uitspraak van de kiezer.

Gemeentebelang kent een brede en diverse achterban, al meer dan 70 jaar. Binnen onze gelederen wordt zeer regelmatig de discussie gevoerd over allerlei onderwerpen die betrekking hebben onze gemeente Nunspeet. Het welzijn van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving staan daarbij centraal. Als de nieuwgekozen leden van Provinciale Staten van Gelderland dit ook als uitgangspunt nemen, ondanks de verdere versplintering van het politieke landschap zie ik de toekomstige samenwerking tussen gemeente en provincie met vertrouwen tegemoet.

Martin Mol

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...