Vertrouwen

24 september 2022

Volgens mij een sleutelwoord de afgelopen dagen, zowel in de troonrede als bij het gevoerde debat tijdens de algemene beschouwingen. En dan met name het gebrek eraan…

Wordt u ook zo moe van al die nieuwsuitzendingen in de diverse media waar we nagenoeg alleen maar negativiteit over ons heen gestrooid krijgen? De ene crisis na de andere crisis dient zich aan en het consumentenvertrouwen is voor de weet ik hoeveelste maand op rij gedaald. Oplossingen zijn er op korte termijn eenvoudigweg niet.

Liggen de oorzaken van al die crises dan alleen bij het kabinet? Met de kennis van nu valt een aantal ervan het kabinetsbeleid van de afgelopen 20 jaar zeker te verwijten. Maar de

kaarten worden op dit moment qua geopolitieke verhoudingen in de wereld opnieuw geschud, met een enorme energiecrisis tot gevolg. Daarbij komen de echte grote vraagstukken aan de orde, met name de waarden die wij als westerse maatschappij als vanzelfsprekend ervaren. De vrijheid waarvan wij al 77 jaar genieten, vrijheid van religie, vrijheid van geaardheid, de vrijheid dankzij ons politieke stelsel om ons te laten vertegenwoordigen in het parlement. (wat wij ook mopperen… wij hebben hen wel gekozen 1,5 jaar geleden)

Wat doet dat met ons als inwoners en ondernemers? Naast Gemeentebelanger ben ik ook gewoon ondernemer en mens en wordt net als iedereen door al die nieuwsberichten steedspessimistischer. Dit terwijl er nog steeds een enorme krapte is op de arbeidsmarkt, we de laagste werkloosheidscijfers ooit hebben, we allemaal wel boodschappen kunnen doen en een dak boven ons hoofd hebben.

Toen ik met mijn vrouw na een korte vakantie huiswaarts reed luisterde ik naar een cd van Sting, waarbij het nummer: I hope the Russians love their children too” op een bepaald moment door de speakers klonk. Ik probeerde mij toen in gedachten in de schoenen van iemand uit Rusland te verplaatsen. Wat betekent de huidige situatie voor de gemiddelde inwoner daar? Toen was ik blij dat ik in Nederland geboren ben en in de gelegenheid ben in alle vrijheid van een korte vakantie te mogen genieten.

Dat met name die energiecrisis ons allen in meer of mindere mate pijn in de portemonnee doet moge duidelijk zijn. Is dat ook de schuld van het kabinet? Nee! Is een oplossing dan eenvoudig? Ook niet. Maar ik ben dan wel blij dat we in Nederland een parlementaire democratie hebben waar weliswaar heel veel gebekvecht wordt maar uiteindelijk wel besluiten door een kabinet worden genomen die tot een verlichting van dit probleem moeten leiden maar vooral ookvast houdt aan onze westerse waarden!

Wat kan Gemeentebelang  en de lokale democratie hier mee? In eerste instantie weinig… Van belang is wel te melden dat gemeente hulp kan bieden voor mensen die dreigen door deze energiecrisis in de problemen te komen en hulp kunnen gebruiken.

De komende herfst en winter zullen voor velen best zwaar worden denk ik en de problemen waar BV Nederland mee te maken heeft zijn echt niet in enkele jaren opgelost. Maar juist dankzij onze parlementaire democratie blijf ik erop vertrouwen dat wij Hollanders ook deze crisis weer te boven zullen komen.

Martin Mol  

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...