Vuurwerkvrije zone

16 november 2019

Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken over de mogelijkheid tot het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente. Inwoners mogen gezamenlijk bepalen of in hun directe omgeving een zone ingesteld gaat worden waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners juichen wij altijd toe. We gaan ervan uit dat deze ruimte er komt en zijn benieuwd welke initiatieven er ontplooid worden.

Waarom kom ik nu al met dit onderwerp? Tijdens de algemene beschouwingen leek het er wel op of de gemeenteraad een pilot wilde doen met zo’n vuurwerkvrije zone. Er was tijdens de vergadering absoluut geen sprake van welk vuurwerk dan ook, zelf geen klein ploefje zoals bekend uit de stripboeken. Alle fracties benadrukten hun prioriteiten en gaven vervolgens logischerwijs aan dat de huidige druk op de financiële begroting weinig ruimte biedt voor extra wensen en ideeën. Van scherpe discussies of debat was niet of nauwelijks sprake. Het was eigenlijk net oudejaarsavond: een gezellig samenzijn, wat keuvelen en een glaasje achteraf maar dan dus zonder vuurwerk!

Persoonlijk vind ik dit jammer om twee redenen. Ten eerste kan de gemeente veel realiseren zonder dat dit direct geld hoeft te kosten, denk juist aan onderwerpen als het stimuleren van participatie en actiever meedenken met onze inwoners. Een gemiste kans om daar in de beschouwingen niet over van gedachte te wisselen. Ondanks onze pogingen ging het wat mij betreft teveel over het geld en wat er niet kan en te weinig over de waarde die gemeente kan hebben voor de maatschappij en wat er dus wel kan. Ten tweede denk ik dat het gebrek aan debat tijdens de beschouwingen ook weinig informatie verschaft aan onze inwoners. Ik kan me goed voorstellen dat de toehoorders en -kijkers vrij snel zijn afgehaakt en hun tijd beter zijn gaan besteden. Dat is jammer want juist deze bijeenkomst leent zich uitstekend om duidelijk aan te geven waar de diverse partijen de nadruk leggen en wat ze echt belangrijk vinden voor de Nunspeets samenleving.

Als fractievoorzitter ga ik mij dan ook de komende tijd inzetten om de komende beschouwingen wat meer informatief te laten zijn. Gelukkig hebben wij een gemeenteraad die bezig is om Nunspeet steeds mooier te maken en niet elkaar vliegen af te vangen middels scorebord politiek maar uitwisseling van gedachten en standpunten geeft toch veel helderheid voor de inwoners. Deze helderheid is toch nodig om over een paar jaar in het stemhokje een afgewogen keuze te maken tussen de diverse partijen.

Om dit doel te bereiken hoeven we elkaar in de raad niet te bestoken met zwaar vuurwerk of met carbid te gaan schieten. Maar of het nou echt slim en nodig was om de eerste te zijn om een vuurwerkvrije zone uit te proberen vraag ik me ten sterkste af.

Marc Konings

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...