Wat doe je eigenlijk als raadslid?

28 april 2023

Als je Raadslid wordt, zijn er drie wettelijk taken die je krijgt. Je bent volksvertegenwoordiger, met de raad stel je kaders en regels vast en als derde controleer je het college die met behulp van ambtenaren de taken uitvoert.

Volksvertegenwoordiger
Ik heb volksvertegenwoordiger als eerste genoemd omdat ik die het belangrijkste vind. Het is tevens een lastige. Het is zo dat je het grote belang altijd moet afwegen tegenover een individueel belang. Dat is niet altijd makkelijk als je bij een inwoner bent die ergens ontevreden over is. In zo’n situatie vind ik het belangrijk dat ik goed weet uit te leggen waarom een besluit genomen is. Dat betekent ook niet altijd dat het mijn persoonlijke keuze geweest zou zijn maar als beleid is voorbesproken, is afgewogen en de klap met de hamer is erop gegeven geldt dat voor al onze inwoners. Het gebeurt regelmatig dat raadsleden daarop aangesproken worden.

Dat is niet erg als diegene de moeite neemt om te horen waarom een besluit gevallen is en het raadslid niet persoonlijk “aanvalt” op het antwoord. Zo staat niet altijd alles over een onderwerp in de eerste alinea van een krantenbericht en op sociaal media ontbreekt vaak ook een grote gedeelte van wat er allemaal uitgezocht is en waarom een voorstel gedaan en uitgevoerd wordt. Daarbij heeft 1 persoon zijn of haar mening maar dat hoeft niet de mening van het grote gedeelte van onze inwoners te zijn. Daarom vind ik het ook belangrijk om veel bezoeken af te leggen en zichtbaar te zijn. Daar hoor ik veel en wordt er vaak iets gevraagd wat ik uit kan leggen.

Kaders stellen
Bij het vormen van beleid horen ook de kaders, de bijbehorende regels. Bijvoorbeeld hoeveel geld een nieuwe sporthal mag kosten, hoe betalen we dat, waar komt deze en hoe willen we de stationsomgeving veranderd zien?
Het college komt dan met een voorstel waarin uitgelegd wordt wat kan en evt mogelijk is voor wat betreft wetten en regels. Daar volgt dan een debat op met vragen en kaders die de raad vast kan stellen. Daarna is het aan ambtenaren en het college om het uit te voeren.

Gaat de raad over een nieuwe sporthal? Ja. Gaat de raad over de inrichting en de kleuren? Nee. Daar zijn specialisten voor die er meer vanaf weten.

Controle op het college
De wet en regelgeving die er in een gemeente is en beleid wat daar uit voort komt toetsen wij als raadsleden. Bereiken we het doel van de regelgeving of moet er bijgestuurd worden. Daar zijn vaak veel onderzoeken voor nodig zodat een eerlijk en duidelijk beeld is van de uitkomst.

Toch is er soms maatwerk nodig om een project wat ten goede komt aan de gemeenschap verder te ontwikkelen. In de commissievergadering wordt de wethouder, het college dan ook goed bevraagd waarom er eventueel bijgestuurd moet worden op beleid.  Aan de hand van de antwoorden wordt er dan een besluit genomen. Hier is altijd een meerderheid van de raad voor nodig en kan niet door 1 partij “geregeld” worden.

Tussendoor en aan het eind legt het college verantwoording af hoe het proces vordert. Blijft men binnen het budget? Wordt de opleverdatum gehaald? Als dat om verschillende redenen niet zou lukken komt het college eerst weer bij de raad om te bespreken wat nodig is om verder te kunnen.

De sporthal is binnen budget gelukt. Nu de stationsomgeving nog maar met zulke prijsstijgingen nadat het budget is vastgesteld zal dat een moeilijke worden.
Het moet wel in één keer goed gebeuren en wij wachten als raad af hoe het één en ander zich ontwikkelt.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...