Wat vindt u van: “betere afvalverwerking cq scheiding?”

29 september 2018

PicsArt_09-26-10.47.18Op de dag van de democratie, zaterdag 15 september, stonden wij op de markt met onze raadsleden en steunfractieleden.

Daar zag u mij, ons, Gemeentebelang zoals vaak op allerlei plekken in onze gemeente. Dit doen wij omdat wij als volksvertegenwoordigers graag van u horen hoe u het beleid ervaart en wat u vindt van komende zaken.

Op 15 september hebben wij zo van u een aantal aandachtspunten meekregen.
Dit lijstje is verzameld en Gemeentebelang wil deze onderwerpen mede gebruiken om er binnen onze fractie over te discussiëren maar ook om via deze weg antwoorden te geven of uw mening te horen.

Deze eerste waar ik op reageer is meer een opmerking dan een vraag namelijk;

Betere afvalverwerking cq scheiding

Bij alles wat men koopt en of gebruikt, blijft er iets over, afval. Nu heet dat tegenwoordig geen afval meer maar herbruikbare grondstoffen. Het hergebruik is belangrijk omdat onze aarde uitgeput raakt met het tempo waarmee wij nu grondstoffen delven en gebruiken. Ook is er een enorme vervuiling ontstaan in onze oceanen door zwerfafval en illegaal storten .

De vraag is nu hoe pak je dat aan?
Er zijn hierbij twee zaken belangrijk, namelijk het gebruik of verbruik indammen wat een besparing oplevert en het zo goed mogelijk terug winnen van herbruikbare grondstoffen.

Voor beide zaken is de overheid, in dit geval uw gemeente afhankelijk van u. Er kunnen allerlei regeltjes en methodes bedacht worden om dit voor elkaar te krijgen maar als bouwafval in de grijze container gaat samen met papier, glas, blik en groen dan komen we er niet en zal het vuil ophalen alleen maar duurder worden met een groeiende berg niet te verwerken bende.

Jaren geleden heeft Nunspeet voor het huidige systeem van na-scheiding gekozen. Een groot voordeel daarvan is dat er uiteindelijk een betere scheiding plaats vindt wat ook achteraf is gebleken. Een nadeel is dat inwoners dat niet zien en soms denken dat alles op één hoop komt.

Enige tijd geleden is er een enquête rondgestuurd met vragen wat u als inwoner belangrijk vindt. Dit wordt meegenomen in het plan hoe het beter kan tegen een niet te hoge prijs. De aanbesteding zal regionaal moeten gebeuren willen de kosten niet te hoog worden dus ook dat aspect speelt mee. Want de gemeente mag het verwerken van afval alleen maar tegen kostprijs doen. Er wordt niet aan verdiend. Het kan betekenen dat er gegevens uit de enquête komen die in de voorgaande jaren niet bekend waren en om die reden ook nog nooit meegenomen zijn. Dan zal dat zeker door onze fractie meegenomen worden bij de toetsing van nieuw beleid.

Al met al een fors probleem. Voor Gemeentebelang blijft het belangrijk dat de vervuiler betaalt. Wilt u namelijk al die karren (bouw)afval van uw buurtbewoners betalen? Of de spullen voor weinig gekocht, snel weer weggedaan voor een nieuw kleurtje in huis? Deze worden nu bij bedrijven gebracht maar ook zij moeten weer betalen voor het laten ophalen en verder verwerken.

Onze consumptiemaatschappij zal ook teruggedrongen moeten worden willen wij gezamenlijk komen naar minder afval en een beter hergebruik. Dit is iets wat vanuit bewoners zelf zal moeten komen waarbij de hulp van weggeefhoeken op sociaal media aan bijdragen levert evenals de kringloop en woord en daad in onze gemeente. Ook de rommelmarkten en garageverkopen dragen hieraan bij.

Ik hoop dat de gemeente tegen de tijd dat het huidige contract afloopt en men gaat heroverwegen hoe, wat en waar het afval verzameld wordT, hier ook duidelijk en voldoende in zal communiceren met u via allerlei kanalen zodat het begrijpelijk is waarom keuzes gemaakt worden. Wij als raadsleden zullen zeker de vragen stellen die nodig zijn om een goed en helder beleid te krijgen op het hergebruik van grondstoffen.

Eén tip wil ik u al meegegeven: van de ongeveer 200 kg die jaarlijks per persoon in de grijze container gaat, is ongeveer 60% nat, zwaar groenafval. Als dat in de juiste container komt en niet het verwerken van het restafval zo beïnvloed wordt als nu het geval is, wordt er al een enorme winst geboekt. Doet u mee, als u die mogelijkheid heeft, om dit te bewerkstelligen?

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...