Werkeloos… en dan?

27 maart 2021

Recent konden wij in de Gelderlander lezen dat het werkloosheidscijfer in de gemeente Nunspeet explosief is gestegen. Aannemelijk is dat het faillissement van Gecombineerde Pluimvee Slachterijen onderdeel is van deze stijging. Wat kort geleden nog een florerend en betekenisvol bedrijf was, tevens een bedrijf met een groot sociaal gezicht is in vrije val geraakt met het faillissement als tragisch einde.

Oplopende werkloosheid is zowel voor de personen die het betreft als voor de samenleving  een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Even afgezien van economische gevolgen maar die zijn over het algemeen negatief maar grotendeels voorspelbaar. Als je kijkt naar de sociale gevolgen zijn deze meestal minimaal net zo ingrijpend.  Sociaal isolement, doelloosheid en gebrek aan ritme zijn veelgehoorde zaken. Deze kunnen leiden tot problemen in de huiselijke sfeer, verveling, agressie en wat al niet meer. Heel vaak zien wij een samenhang tussen werkeloosheid en problemen in de openbare orde. Meedoen is voor Gemeentebelang dan ook altijd het credo geweest als het gaat om de visie rondom het sociaal domein.

Hoe sneller mensen weer in het arbeidsproces zitten des te minder kans op structureel afhaken. Gelukkig blijkt in de praktijk dat 95% uiteindelijk niet in de bijstand beland. Wij zijn dan ook heel blij met jobcoaches, reintegratie initiatieven en omscholing. In de laatste raadsvergadering werd duidelijk dat de gemeente besloten heeft de extra rijksgelden die daarvoor bedoeld zijn versneld aan te wenden. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het onder de aandacht brengen van bestaande faciliteiten zoals de inzet van de jobcoach, jongeren in beeld (focus op jongeren zonder kwalificatie) en de mogelijkheden van de arbeidsmarktregio.

Gemeentebelang zal tijdens de invulling van de visie op het sociaal domein veel aandacht vragen voor pragmatische, proactieve  en praktische aanpak en voor maatwerkoplossingen om het psycho-sociaal welzijn te borgen in het geval van werkloosheid. Liever vooraf zorgen voor een goede begeleiding richting de arbeidsmarkt dan achteraf wellicht problemen te krijgen met de openbare orde.

Marc Konings

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...