Wie is er de baas?

5 december 2020

In onze democratie kiezen inwoners de volksvertegenwoordigers. In een gemeente zijn dat de raadsleden. De wethouders en ambtenaren voeren het coalitieakkoord uit aan de hand van voorstellen die aan de raad voorgelegd worden. Binnen de landelijke wet en regelgeving is soms weinig mogelijk om specifieke keuzes te maken maar waar keuzes gemaakt kunnen worden beslist de meerderheid van de raad.

Samenwerken

Veel taken kunnen niet alleen door onze gemeente uitgevoerd worden. Zo zijn er allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan die taken voor meerdere gemeenten uitvoeren. Dit gebeurt op veel gebieden van de afvaldienst tot de jeugdzorg, van de omgevingsdienst tot de uitvoering van de Regionale Energie Strategie. Dan wordt het kiezen wat voor onze gemeente het beste is moeilijker. Je komt als raad op afstand te staan doordat meerdere gemeenten ergens over beslissen.

De baas blijven

Sommige samenwerkingsverbanden zijn hard nodig maar Gemeentebelang is er kritisch op omdat wij een zelfstandige gemeente willen blijven. Nunspeet is een vitale en financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. Zelfstandig waar het kan, samen waar het moet is ons motto. Wij gaan veel op bezoek bij inwoners, allerlei bedrijven en organisaties zodat wij weten wat er speelt en hoe beleid, waar wij invloed op hebben, uitpakt voor onze inwoners en ondernemers. Daarom willen wij zeker geen samenvoeging met andere gemeenten omdat wij baas in eigen gemeente willen blijven.

Daarom kun je ook altijd één van ons vragen hoe het in onze gemeente gaat.

Eerdere blogs

Een Noodfonds

Een Noodfonds

Een noodfonds in Nunspeet, is dat nodig, jazeker ! Helaas, maar waar. Het zijn barre tijden, de hoge energielasten, de...

Samenwerken

Samenwerken

Sinds ik in de Gemeenteraad zit leer ik veel van onze Gemeente. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld niet wist is dat...

Energietransitie

Energietransitie

De winterperiode dient zich aan. De temperaturen dalen nu gestaag richting winterperiode. De afgelopen maanden bleken...