Wie is er de baas?

5 december 2020

In onze democratie kiezen inwoners de volksvertegenwoordigers. In een gemeente zijn dat de raadsleden. De wethouders en ambtenaren voeren het coalitieakkoord uit aan de hand van voorstellen die aan de raad voorgelegd worden. Binnen de landelijke wet en regelgeving is soms weinig mogelijk om specifieke keuzes te maken maar waar keuzes gemaakt kunnen worden beslist de meerderheid van de raad.

Samenwerken

Veel taken kunnen niet alleen door onze gemeente uitgevoerd worden. Zo zijn er allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan die taken voor meerdere gemeenten uitvoeren. Dit gebeurt op veel gebieden van de afvaldienst tot de jeugdzorg, van de omgevingsdienst tot de uitvoering van de Regionale Energie Strategie. Dan wordt het kiezen wat voor onze gemeente het beste is moeilijker. Je komt als raad op afstand te staan doordat meerdere gemeenten ergens over beslissen.

De baas blijven

Sommige samenwerkingsverbanden zijn hard nodig maar Gemeentebelang is er kritisch op omdat wij een zelfstandige gemeente willen blijven. Nunspeet is een vitale en financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. Zelfstandig waar het kan, samen waar het moet is ons motto. Wij gaan veel op bezoek bij inwoners, allerlei bedrijven en organisaties zodat wij weten wat er speelt en hoe beleid, waar wij invloed op hebben, uitpakt voor onze inwoners en ondernemers. Daarom willen wij zeker geen samenvoeging met andere gemeenten omdat wij baas in eigen gemeente willen blijven.

Daarom kun je ook altijd één van ons vragen hoe het in onze gemeente gaat.

Eerdere blogs

Kloof

Kloof

Ook als lokale partij hebben wij uiteraard de verkiezingen voor de provinciale staten en indirect voor de eerste kamer...

Wauw, wat is dit mooi geworden!

Wauw, wat is dit mooi geworden!

In 2017 heeft de gemeenteraad unaniem besloten over te gaan tot herinrichting van het sportpark in Nunspeet. In 2021...

Elektrificatie of kortsluiting?

Elektrificatie of kortsluiting?

Afgelopen donderdagavond stond het onderwerp “Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven” op de agenda van de...