Woar kom jie vandoan?

10 november 2018

Het verdwijnen van onze taal.

Vanwege de ondertekening van het convenant dat de Nedersaksische taal als taal erkend wordt deze weblog in de Nunspeetse taal geschreven met de nodige invloeden van de Hulshorster woorden. Want ja daar kom ik vandaan. Het zou jammer zijn als onze taal helemaal verdwijnt en die kant lijkt het helaas wel op te gaan. Elke streek maar ook elk dorp heeft zijn eigen woorden en uitspraak. Vaak ligt deze dicht bij elkaar maar soms kan er zo maar een groot verschil zitten tussen twee dorpen.

Nuwenspete.

Mocht u meer over de geschiedenis en de taal van onze gemeente willen weten kijk dan vooral eens op de site van onze heemkundige vereniging Nuwenspete. http://www.nuwenspete.nl Daar is ontzettend veel te vinden buiten de taal en de klederdracht om.

Het Nedersaksies.

Zoe’n twee wèek’n eleen’n las ik in de krante dat ôons dialect as un echte streektaal op papier kump te stoan. Ut Nedersaksies wurt nôon as un echte officieel erkende taal in Nederlaand e’zien. De taal zal nôon nog beter beschermd goan wöor’n. Ik vin dat nogga wat. Nôon t’is wel nît allinig ôons dialect mèr oek de taal die van Groningen tot an de Achterhoek gebrûkt wurt en dan oek nog un einde Duitslaand in. Ze bînt’r achter e’keumm dat disse taal al vanoaf 800 noa Christus is ontstoan uut ut Nederduits en mit de Hanzehandel disse kaante op e’keumm is.

Woar kom jie vandoan?

Ut mooi’je vint ik wè dat ellukke ploatse zien eig’n taal en woord’n hef. Ai’j binnin ôonse gemeente kiek’n heur je meteen verschil ai’j de Hierdense beeke overbîn of d’ai’j richting Doorspiek of leage Biessel goan. Ut Hieders lîkt veule mèr op ut Harderwieks en dat hef toch un àndere invloed e’haad deur de haven dee doar was. Vrogger gîn je nît zo makkelik noar Harderwiek of Elspeet of veerre weg en zo bleef un darp zien eigen woord’n houwen. Mien voa kump uut Hulshorst en mien moa kump van richting laege Biessel en dat gif al duudeluk de neudige verschillen.

Goa je veerder noar Zwolle dan wurt dat verschil steeds groter.

Toch kom je un heel einde mît disse taal want in Denemaarken zegg’n ze; Jeg forstår dig en nôon dat begriepe’n wuul’n  oek bès. Umda de Veluwe zoe mooi midd’n in Nederlaand lig vint je wè  van alle invloede’n doarin terugge.

Wa betekent ut nôon dat ôons dialect as un streektaal erkent wurd?

Nôon regionale bestuurslui en ut rijk hen’n oaf e’spreuk’n disse taal’n te ondersteun’n. ‘T krig nît de erkenning zoas ut Fries hef, das un rijkstaal net as ut Algemeen Beschaafd Nederlaands. Mèr ’t is oek nît mèr allinig plat proat’n. Op 10 oktober hen’n verscheidene bestuurslui un papier ondertekend dat zee zich goan inzètt’n um ôonse taal te stimuleer’n en umt te bewoar’n. Ut gif veerder gien rechten zee de krante. Da’s dan wè weer jammer vind ik. Ik begriepe wel dat ut geld geet kost’n. Gelôkkig goan ze wè in Brussel schooi’jurn um wat geld ûut die grote subdidiepot die doar veur is te krieg’n. Ôonse provinsie wil d’r oek nog mee bezig goan mèr of dat oek betekend dat mien kleinkienders nog ôonse taal leer’n betwiefel ik. Wat geld zôol vast oek mooi ween’n veur de bezigheid van ôonse heemkundiguh vereniging Nuwenspete die hier al zo lange mee bezig bîn.

Hei’je al bie hun op de site e’keek’n: http://www.nuwenspete.nl

En veur un ieder dee dit tot soveere e’leez’n hef , ik hoop dai’ j goed te passe bîn.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...