Wonen op de Kijktuinen

16 januari 2021

Maandag 11 januari 2021 is het conceptplan om op de locatie van de Kijktuinen te kunnen gaan bouwen in de commissie besproken.  Er ligt een mooi plan. Een plan met ruimte voor vooral starters en jongeren met onder andere sociale huur en sociale koop. Verder ook gezinswoningen en de mogelijkheid om Knarrenhofjes gezamenlijk te ontwikkelen in collectief particulier ondernemerschap. (CPO) En dat alles in een wijk met veel groen.

Er zit vaart in en daar heb ik namens Gemeentebelang het college en de wethouder voor bedankt. Omdat dit het moment was om het college aandachtspunten mee te geven en wat verder door te vragen hebben wij dat ook gedaan.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er meer woningen voor starters komen maar ook dat deze voor hen behouden blijven en niet bij eventuele verkoop onbetaalbaar worden. Daarom hebben wij een lijstje met beproefde concepten aangedragen en de wethouder heeft toegezegd hier met de commissie over in gesprek te zullen gaan. Wij denken graag mee over concepten als DUO koop, ik-bouw-betaalbaar of erfpacht. Verschillende gemeenten gebruiken deze om woningen zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Ook lijken er bepalingen in regelgeving te zijn waardoor een woning behouden blijft voor de doelgroep waarvoor deze is gebouwd.

Helaas hebben wij geen invloed op de bouwprijzen die maar blijven stijgen. Hetzelfde geldt voor de beperkingen met betrekking tot het kunnen krijgen van een hypotheek. Als er geen lange bezwaarprocedures volgen kan het derde kwartaal begonnen worden met het bouwrijp maken en in het vierde kwartaal misschien al gestart worden met de bouw. 

Wat ons betreft : de vaart erin!

Heb jij interesse in een woning op de locatie Kijktuinen hou dan de Huis aan Huis goed in de gaten. Er komt binnenkort een webinar waar je je voor kunt inschrijven om meer over het plan te weten te komen. Met deze link kom je op de website van de gemeente met verdere info.

Later dit jaar zal er informatie komen over de inschrijvingen en verkoop.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...