Wordt de zandverstuiving afgesloten of niet?

1 november 2020

Zal de zonering er in de toekomst voor gaan zorgen dat inwoners uit Hulshorst geen rondje meer door de zandverstuiving kunnen maken?

Kwetsbare natuur

De provincie heeft een plan gepresenteerd over zonering van de Veluwe. In dit gebied zijn zones aangewezen die ontzien moeten worden omdat daar kwetsbare natuur is. Deze zonering wordt onderdeel van de beheerplannen Natura2000 van de provincie Gelderland en worden daar ook uitgedacht, bepaald en vastgesteld. Hier heeft de gemeente Nunspeet geen zeggenschap over. Pieter-Jan van Rossen van Gemeentebelang zegt daar het volgende over :”wij vinden het zeker belangrijk dat de bijzondere natuur die voorkomt in de zandverstuiving in Hulshorst aandacht krijgt. Kwetsbare dieren en planten moeten we zuinig op zijn. Of dit moet betekenen dat de strook tussen de Brandsweg en de Klarenweg grotendeels afgesloten moet worden weten wij niet”.

Luisteren naar inwoners

Tijdens een participatiebijeenkomst in september over deze zonering waren afvaardigingen van een aantal landelijke organisaties en ook de Buurtvereniging Hulshorst uitgenodigd. Helaas horen wij van de voorzitter van de Buurtvereniging de heer van der Horst dat zij dit niet ervaren hebben als meepraten of meedenken. Corrie Jansen van Gemeentebelang:” Voor Gemeentebelang houdt participatie niet in een kruisje in het vakje aandacht voor participatie zetten. Voor ons betekent participatie actief meepraten en meedoen. Dat het ook niet betekent dat participanten zomaar hun gelijk krijgen begrijpen wij ook maar er moet op zijn minst meegenomen worden wat de inbreng op zo’n avond is. Wat is het belang van de inwoners ter plekke. Ook is terugkoppeling door middel van een verslag nodig en een eventueel vervolgafspraak wat er met genoemde argumenten van participanten is gedaan”.

Afsluiten of niet?

Wethouder Marije Storteboom gaf in haar antwoorden op vragen van Gemeentebelang  hierover tijdens de raadsvergadering aan dat de bewuste gronden in eigendom van Natuurmonumenten zijn. Voor de gronden van de gemeente Nunspeet zelf bestaan geen plannen voor afsluiting. Wat de precieze gevolgen van de zonering door de provincie voor deze gebieden zullen zijn, zijn nog niet geheel duidelijk. Wel noemt zij dat complete afsluiting van kwetsbare gebieden voorkomen moet worden. Voorlichting aan inwoners wat er zeldzaam is en beschermd moet worden, is belangrijker dan zomaar een gebied afsluiten. Communiceren en participeren gaat voor Gemeentebelang twee kanten op. Het  begint met goed en tijdig informeren over de reden van een eventuele afsluiting maar ook over het proces hoe men daar komt en wat eventuele alternatieven zijn. Daarna kunnen handhaving en controle nodig zijn mocht het tot een afsluiting komen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...