Begroting

1 oktober 2022

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, wordt de Miljoenennota en de Rijksbegroting van Nederland voor het nieuwe jaar aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Ook Gemeenten stellen jaarlijks de begroting op waarin staat welke plannen zij voor een jaar hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten.

In de Gemeente Nunspeet gebeurt dat jaarlijks in oktober. Namens Gemeentebelang mag ik in oktober hiermee weer fors aan de bak. Ons uitgangspunt is altijd hoge lusten tegen relatief lage lasten. De gemeenteraad besluit in de programmabegroting hoeveel geld waaraan wordt besteed.

In mij blog van afgelopen juni heb ik kort uitgelegd hoe de Gemeente aan haar geld komt, voordat zij dit überhaupt kan besteden. Even een korte terugblik hierop.

Iets meer dan de helft komt uit een Haagse pot, namelijk het Gemeentefonds. Als Den Haag bezuinigt, voelt de gemeente dat ook. De bestemming van alle inkomsten in de praktijk al rond 90% vastligt. Dit is omdat de gemeente een heleboel wettelijk voorgeschreven taken heeft. Gemeentehuizen moeten functioneren, wegen en schoolgebouwen moeten worden onderhouden, inwoners moeten kunnen rekenen op goede zorg etc..

Gemeenten moeten sparen voor geld dat vrij besteedbaar is ten behoeve van nieuwe zaken zoals een nieuw sportveld of een nieuwe stationsomgeving.

En gelukkig is de Gemeente Nunspeet daar goed in. Hierdoor kunnen we inzetten op het realiseren van de wensen uit het afgesloten raadsakkoord. Een paar concrete voorbeelden zijn;

  • Investeren in Jeugdzorg
  • Aanpakken van taalachterstand
  • Investeren in laadpalen voor elektrische auto’s
  • Renoveren van de brandweerkazerne in Nunspeet
  • Nunspeet aan Zee; inzetten op een aantrekkelijk en onderscheidend recreatiegebied voor dagrecreatie met meerwaarde voor specifiek onze inwoners

In de links onder mijn blog kunt u zowel in de begroting als in het raadsakkoord van de Gemeente Nunspeet alle concrete plannen lezen.

De begroting is ook dit jaar solide en evenwichtig, waarin rekening is gehouden met de onzekere tijden waarin we leven. Gemeentebelang ondersteunt deze wijze van begroten omdat we verantwoord maar wel slim met het geld van de inwoners willen omgaan.

Gemeente Nunspeet programmabegroting-2023-2026

Gemeente Nunspeet Raadsakkoord-2022

 Korine Koers

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...