Column Nunspeet HAH: Van Zuur naar Zoet

20 januari 2023

Onderstaande column schreef ons raadslid Martin Mol voor Nunspeet Huis Aan Huis.

Van Zuur naar Zoet

Het nieuwe jaar wordt voortvarend begonnen. Het grote project zwembad, sporthal en turnhal “de Wiltsangh” is op een haar na afgerond en wordt in de voorjaarsvakantie geopend. In februari wordt ook de gunning van de aanbesteding bekenden gaat de aanpak van het grootste project uit de Nunspeetse geschiedenis, de stationsomgeving van start.

Het afgelopen jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de ondertunneling van de spoorwegovergang al begonnen. Het oude pand van Café restaurant Joris en de supermarkt Emté zijn afgebroken. Het laatste stuk van de Stationslaan werd medio oktober afgesloten en een deel van het Stationsplein waar de nodige kabels en leidingen zijn opgegraven en verlegd. Dit heeft tot nogal wat hinder en overlast geleid. Zeker voor de aanliggende bedrijven die weliswaar bereikbaar waren maar dit weldegelijk aanzienlijkin hun kassa hebben gevoeld. Daarnaast heb ik regelmatig verdwaasde fietsers en voetgangers gezien die dachten de slimste route richting het station te nemen. Of fietsers, voetgangers en zelfs voetgangers met rollators die dwars over de rotonde een gaatje richting de Stationslaan zochten. Onveilige situaties dus Dit ondanks de toch vrij duidelijke bewegwijzering en communicatie vanuit de gemeente.

In één keer goed!

Dat behalve de ondernemers in de nabijheid van de stationsomgeving ook inwoners en toeristen de komende jarenhier hinder van gaan ondervinden is logisch. Wat Gemeentebelang betreft wel een punt van aandacht om, behalve de veiligheid, de bereikbaarheid voor de bedrijven in de nabije omgeving bij de planning scherp in de gaten te houden. Er zijn voldoende voorbeelden in den lande van grotere infrastructurele projecten waar onvoldoende rekening is gehouden met logische verkeersstromen voor fiets en voetganger en de bereikbaarheid van aanliggende bedrijven die daardoor het loodje hebben gelegd. Dit moeten we in Nunspeet voorkomen!

Maar… we krijgen er wel wat voor terug! Na een zorgvuldig proces van inspraak en veelvuldig bijschaven op detailniveau ligt er nu een veelbelovend eindplaatje voor. Dus wat ons betreft kan de schop in de grond en aan de slag ermee. Zodra we over enkele jaren het eindresultaat kunnen aanschouwen mag Nunspeet met recht “Poort van de Veluwe” worden genoemd!

Eerdere nieuwsberichten