De zin van afvalscheiding

20 augustus 2022

Afval scheiden: wij zijn er maar druk mee. Gemeentebelangziet dat het best wel ingewikkeld kan zijn. Wat gooi je precies in welke container? Wat gebeurt er vervolgens mee?

Er zijn heel veel vragenof opmerkingen over het afval scheiden zoals:

  • Opmerking: “Alles gaat toch op één hoop.”
  • De praktijk is echter: Gescheiden afval blijft gescheiden.
  • Opmerking:“Wat ik met mijn kleine beetje afval doe maakt toch niet uit.”
  • Praktijk:  Door afval te scheiden maakt u het verschil.
  • Opmerking: “Afval scheiden is geldverspilling.”
  • Praktijk: Afval scheiden levert juist geld en grondstoffen op.
  • Opmerking: Gescheiden afval is juist slechter voor het milieu.”
  • Praktijk: Gescheiden afval inzamelen is goed voor het milieu.

Alles wat de bewoners gescheiden inleveren en door de gemeente wordt opgehaald blijft gescheiden. Als het in gezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Als er bijvoorbeeld veel restafval bij de Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) of plastic is gedaan gaat het geheel helaas alsnog naar het restafval.

Afval scheiden:U maakt het verschil. In Nederland gooien we per persoon bijna 200 kilo afval per jaar weg. Daarmee zitten we iets boven het Europese gemiddelde. Niet al ons afval belandt in de vuilnisbak of grijze container: 59% leveren we gescheiden in. Daarmee doen we het in Europa beter dan gemiddeld. Bijna 170 kilo van het afval komt bij het restafval terecht, dus in de vuilnisbak of grijze container. Dat zijn ongeveer 35 vuilniszakken restafval per persoon per jaar. Via nascheiding wordt nog  Plastic, Metaal en Drankenkarton(PMD) uit het restafval gehaald, maar een groot deel zouden we nog beter kunnen scheiden.

Afval scheiden levert geld en grondstoffen op. Afvalinzameling is begonnen als dienst om gezondheids- en milieuproblemen te voorkomen: het afval moest van straat. Door ons afval goed te scheiden en alle bruikbare materialen te recyclen gaan we verantwoordelijk om met schaarse grondstoffen. Dit levert grote milieu winst op.

Door goed te scheiden, alles  in de juiste container wordt van de kwaliteit van de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk. De ene afval stroom levert meer op dan de andere.

Gescheiden afval inzamelen is goed voor het milieu.

De hoeveelheid afval blijft het zelfde. Gescheiden ophalen van het afval resulteert niet in meer ritten. De wagens wordensteeds zuiniger, rijden er al veel elektrisch of op biogas en rijden ze vaak slimme routes. Er is energie nodig om ingezamelde materialen te recyclen. Dankzij recyclen hebben wij bijvoorbeeld plastic waar geen aardolie voor nodig is of papier zonder een boom te kappen.

Hoe zit het nu met het plastic afval?

Plastic verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic yoghurtbekers, plastic fruitbakjes en plastic verpakkingen om groente, brood en wc-papier. Plastic verpakkingen kun je in de meeste gemeenten apart inleveren, vaak samen met metalen verpakkingen en drinkpakken. Er zijn ook gemeentenwaaronder gemeente Nunspeet waar je plastic verpakkingen bij het restafval kunt weggooien, dan haalt een fabriek de plastic verpakking eruit.

Het plastic wordt in een sortering fabriek eerst verder gescheiden in verschillende plasticsoorten. Deze gaan daarna door een versnipperaar, worden gewassen en tot kleine korrels vermalen. Van deze korrels kunnen weer nieuwe plastic producten gemaakt worden.

Bij gemeenten waar plastic verpakking in het restaval wordt weggegooid, zit nog een stap tussen. Dan haalt een zogenaamde nascheidingsinstallatie eerst de plastic verpakking uit het restafval.

Wij van Gemeentebelang vinden een milieustraat in onze gemeente belangrijk. Oogmerk is het laagdrempelig maken van het storten van grofvuil om het restafval van de huishoudens te verminderen. Uitgangspunt van Gemeentebelangis dat de vervuiler betaalt en dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden. Gemeentebelang wil graag bewoners stimuleren om het afval te scheiden en bijvoorbeeld  kringloopgoederen een tweede leven te gunnen.

Gemeente Nunspeet stuurt ieder jaar een Afvalwijzer naar elkwoonadres in de gemeente Nunspeet. Daarin staat  informatie over de ophaaldagen, welke afvalcontainer en op welke manier deze aan de weg aangeboden kan worden. De afvalwijzer heeft meerdere tips en tops.

Tip: Download de app van Afvalwijzer of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl. Voor uw persoonlijke afvalwijzer.

Petra van Olst

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...