Een nieuw jaar, nieuwe kansen??

7 januari 2023

Een ieder die dit leest wil ik alle goeds in een goede gezondheid wensen en dit ook namens onze gehele (steun) fractie en ons bestuur.

Ja waar ga je een eerste weblog in een nieuwjaar over schrijven.
Een vuurwerkverbod? Het wordt breeduit besproken in deze dagen maar bij een verbod hoort een juiste handhaving vinden wij bij Gemeentebelang en dat is niet mogelijk. Ook in onze fractie zijn de meningen verdeeld net als in onze achterban. Wat dan wel richting de toekomst? Inzicht in wat vuurwerk doet. Het geeft een gezamenlijk moment van genieten maar ook overlast en vervuiling. Ik denk dat het richting de toekomst minder zal worden omdat meer inwoners de nadelen groter vinden en het misschien meer gaat zoals het in onze kern Vierhouten gaat. Daar kopen inwoners aandelen waarmee een gezamenlijk professioneel vuurwerk wordt betaald.
Het mooie daarvan is dat je meteen iedereen ontmoet en Nieuwjaar kunt wensen. Hier zie ik richting de toekomst wel nieuwe kansen ontstaan.  

Wat speelt er verder tijdens deze eerste dagen van dit jaar? Persoonlijk heb ik mij verbaasd en aandacht gevraagd voor de gebiedsontwikkeling die momenteel in de Bloemekampen plaatsvind.
Bij de provincie werd het gebied als vernatte hooilanden gekwalificeerd. Daar horen dan bepaalde planten bij zoals de dotterbloem en de pinksterbloem. En zo werd er aan Natuurmonumenten subsidie gegeven om er een gebiedsproces voor te ontwikkelen en uit te voeren.
Dat de vernatte hooilanden tot de jaren 50 in de vorige eeuw er waren maar door de ontginning van de polder wat een verandering van de grondwaterstand veroorzaakte werd niet benoemd.
Binnen deze organisatie werd een plan gemaakt om het betreffende gebied aan te gaan passen zodat die planten meer voordeel gaan krijgen en daar veelvuldig gaan voorkomen.

Hier had ik om verschillende redenen mijn twijfels bij. Boswachters die elke paar jaar van gebied wisselen kennen het gebied niet zogoed als gebruikers en omwonenden die hier tientallen jaren rondlopen en de grond bewerken en kennen.

Na onderzoek bleek dat er wat veel fosfaat aanwezig was. Dat kwam door bemesting maar als je weet dat dit gebied al heel lang vogeltjesland is geweest en extensief gebruikt werd lijkt dat vreemd. Wat niet vreemd is, is dat in de toplaag van de grond fosfaat zit in de kleilaag. Deze kleilaag is ontstaan door eeuwenlange overstromingen van de Zuiderzee.
Deze kleilaag moest weg om tot het gewenste resultaat te gaan komen.

Enkele weken geleden is men begonnen met het afgraven wat door gespecialiseerde bedrijven zou gebeuren om te zorgen dat het onderliggende veen niet bloot kwam te liggen.
Wat mij en ook de gebruikers en LTO verbaasde is dat de kleilaag nu te diep en met grote machines afgegraven wordt wat resulteert in het blootleggen van het veen. Tot overmaat van ramp wordt de afgegraven grond op een ander perceel opgebracht wat de uitstoot van methaan zo verdubbeld.

Vanuit Gemeentebelang hebben wij aandacht voor handhaving gevraagd.
Dit met name omdat Natuurmonumenten zich niet aan de afspraak houdt.
Het is een kastje muurverhaal en de enige optie is een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter. Dit kan alleen door een gebruiker, belanghebbende en dat ben ik niet, dat is de Buurtvereniging niet dat is de landbouworganisatie niet en zo gaat het proces door.
Een bijzonder gebied wat helaas voor altijd aangetast is, blijft over en dat gaat mij aan mijn hart…
Een nieuwe kans voor de Bloemekampen zie ik (nog) niet.

Wie weet gaat het handhavingsverzoek van de Buurtvereniging nog iets bereiken  of via de mail die naar de gedeputeerde is gestuurd maar tot nu toe blijft elke reactie uit.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...