Gemeentebelang: Opvang vluchtelingengaat tijdelijk voor uitbreiding sportcomplex

29 juni 2022

Nunspeet – Op de agenda van de gemeenteraad van juni staat een voorstel voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit de Oekraïne op camping Landrust. Dit terrein is oorspronkelijk aangekocht met de bedoeling een multifunctioneel sportpark voor Hulshorst te realiseren. Zoals het zich nu laat aanzien zal de raad, gezien de urgentie en het gebrek aan alternatieve locaties,donderdag echter instemmen met dit voorstel.

Gemeentebelang is er zich  van bewust dat de Gemeente Nunspeet haar steentje moet en wilbijdragen aan de opvang van deze vluchtelingen. Raadslid Ans Pluim vindt het echter jammer dat dit voorstel en eventuele alternatieve locaties niet goed is besproken. Uiteraard is snelheid geboden, want bijvoorbeeld over twee maanden met een oplossing komen geeft geen pas. De gemeente is gewoonweg verantwoordelijk om mensen uit de particuliere opvang te huisvesten in een  gemeentelijke opvang.Er dient vanuit het college echter beter en eerder naar onze inwoners en de raad te worden gecommuniceerd om onbegrip en onduidelijkheid te voorkomen

Ook raadslid Corrie Jansen geeft aan dat door betere communicatie wellicht meer begrip zou zijn voor deze oplossing. “De fractie van Gemeentebelang zaldoorzetten waar zij al mee bezig was : aandacht vragen voor woningen voor onze eigen inwoners in de vorm van passende woonruimte op korte termijn. Ook zullen wij erop toezien dat het college zich houdt aan de afspraak dat het onderzoek naar het realiseren van multifunctioneel sportpark in Hulshorst, zoals afgesproken in het raadsakkoord, gewoon doorgaat”.

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...