Gemeentebelang tegen plannen biogasinstallatie

15 mei 2023

Nunspeet- Gemeentebelang heeft in de commissie ruimte en wonen kenbaar gemaakt niet akkoord te gaan met het voorliggende initiatief om een biogasinstallatie aan de Kolmansweg in Nunspeet te realiseren. De fractie vindt niet alleen de beoogde locatie ongeschikt, maar ziet ook geen heil in het realiseren van een biogasinstallatie op een andere plek.

Een biogasinstallatie maakt biogas door vergisting of vergassing van organisch (rest)materiaal. Biogas heeft dezelfde eigenschappen als ‘normaal’ aardgas, maar wordt CO2-neutraal geproduceerd. Initiatiefnemers zouden graag zien dat er een biogasinstallatie in Nunspeet komt. De beoogde locatie is de Kolmansweg in Nunspeet.

Het initiatief leidde tot veel ophef onder omwonenden. Zij maakten dan ook massaal gebruik van het recht om in te sprekene omwonenden maken zich vooral zorgen over de enorme omvang van het complex, die de weidse uitzichten aan de Kolmansweg teniet zullen doen. Daarnaast zijn ze onder andere ook bezorgd over de geuroverlast, het aantal verkeersbewegingen, de waardevermindering van hun huis en de verkeersveiligheid. Voor de aanvoer van organische stoffen zullen naar verwachting dagelijks meer dan twintig grote vrachtwagens nodig zijn.

Gemeentebelang begrijpt de zorgen van omwonenden, en is van mening dat een industriële installatie op deze plek niet wenselijk is. Raadslid Corrie Jansen licht toe: ‘Voor ons is de locatie aan de Kolmansweg nooit een serieuze optie geweest. Het is voor onze fractie dan ook onbegrijpelijk waarom nu toch deze locatie weer opduikt in het initiatief. Daarnaast is van enige vorm van participatie nog geen sprake geweest. Bewoners zijn laat geïnformeerd over dit initiatief, daar waar Gemeentebelang het essentieel vindt dat bewoners zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de planvorming.’

Alhoewel een biogasinstallatie op papier kan bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen, concludeert Gemeentebelang dat dit te veel haken en ogen kent. Om deze reden heeft de fractie van Gemeentebelang aan het college gevraagd het stuk mee terug te nemen. Wat Gemeentebelang betreft zal er niet alleen moeten worden nagedacht over een alternatieve locatie, maar ook over andere mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken, zoals bijvoorbeeld met monogas. Raadslid Martin Mol: ‘het gaat hier om bewezen techniek die veel minder impact heeft op de omgeving in de vorm van bijvoorbeeld stank en verkeersoverlast en een betere benutting geeft van stikstof waardoor minder kunstmest nodig is. Minimaal een onderzoek waard lijkt ons”.

Ook de overige partijen bleken zeer kritisch op het voorliggende plan en met name de locatiekeuze, wat het college ertoe bewoog het plan terug te trekken.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...