GEUS

1 juli 2023

GEUS? Wat is dat eigenlijk zult u zeggen? Uit de geschiedenisboekjes kennen we vanuit de 80-jarige oorlog wellicht de roemruchte verhalen van de (bos)geuzen en later de (water)geuzen als tegenstanders van de Spaanse Koning Philips II. Maar dat is geschiedenis en dit onderwerp is juist bijzonder actueel. Met name voor de inwoners van Elspeet.

Het onderwerp GEUS stond deze maand op de raadsagenda en gaat over de gebiedsontwikkeling op de lange termijn van de dorpen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. Deze vier dorpen staan bekend onder de noemer: “agrarische- of Veluwse enclave”

Er wordt nu een pot met geld bijeengebracht door de deelnemende gemeenten en provincie. Daarnaast is er een grote bijdrage vanuit het Europese “LEADER” fonds (samenwerking voor plattelandsontwikkeling) aangevraagd.

Vanuit Den Haag is de opgave gekomen om samen met de provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten te komen tot een nieuw perspectief voor de Veluwse Enclave.

De gemeenten staan voor belangrijke opgaven voor de landbouw, economie, natuur, klimaat, energie, en leefbaarheid, die vragen om een transitie van het landelijk gebied.

Drie opgaven staan centraal: de huidige economie is niet toekomstbestendig, de natuur en het watersysteem staan onder druk door intensief gebruik en klimaatverandering, en ook de leefbaarheid van de kernen staat onder druk.

Om deze transitie mogelijk te kunnen maken is het creëren van toekomstperspectief

voor dit gebied essentieel. Met name dan voor de toeristische bedrijven en de agrarische sector. Juist deze laatste sector leeft al vele jaren in onzekerheid en heeft vanuit Den Haag nog steeds geen duidelijkheid als het gaat om toekomstperspectief. Dat was de reden voor LTO om uiteindelijk uit het overleg te stappen…

Bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie heb ik namens Gemeentebelang in het bijzonder aandacht gevraagd voor zowel de toeristische- als de agrarische sector. Voor deze sectoren zullen de grootste inspanningen gevraagd worden om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.

De komende maanden (tot eind 2023) zullen in de verkennende fase werkgroepen en gebiedstafels worden ingericht. Daarvoor worden de betrokkenen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Een volgende bijeenkomst voor werkgroepen staat gepland voor 22 augustus.

Gemeentebelang doet een dringende oproep aan alle belanghebbenden om zich hiervoor aan te melden en deel te nemen aan deze discussies. Dit is hét moment om uw mening te geven en op te komen voor uw rechten en belangen. Dus zorg ervoor dat er met u gepraat wordt in plaats van over u!

De rol van onze gemeenteraad hierin is zeer beperkt. Via de commissie Algemeen Bestuur hebben wij echter nog wel kunnen bereiken dat wij als gemeenteraad een stukje invloed kunnen hebben op dit proces. Dit duurt echter nog een tijdje, eerst bent U aan zet!

Martin Mol

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...