Hoe werkt het huishoudboekje van onze gemeente?

10 juni 2022

Inwoners van Nunspeet en volksvertegenwoordigers (raadsleden) moeten kunnen vertrouwen op de financiële verantwoording van onze gemeente. Hoeveel geld is er binnengekomen, hoeveel uitgegeven en waaraan? Ook Gemeentebelang houdt dit uiteraard als uw vertegenwoordiger goed in de gaten. Sinds ik in de raad zit heb ik dit onderwerp in mijn portefeuille dus ben ik eens goed in de materie ingedoken. Deze maand werd de jaarrekening besproken. In deze jaarrekening die de gemeente elke jaar maakt kunt u zien waaraan zij het afgelopen jaar het geld heeft besteed.

Maar hoe komt de Gemeente aan haar geld, voordat zij dit überhaupt kan besteden?

Iets meer dan de helft komt uit een Haagse pot, namelijk het Gemeentefonds. Als Den Haag bezuinigt, voelt de gemeente dat ook. In gemeenteland wordt dit ook wel de trap-op-trap-af-principe genoemd. Als de Rijksoverheid het wat breder heeft, profiteren de gemeentes mee. Als het Rijk de broekriem aanhaalt, lijdt de Gemeente mee.

Dat maar 10 procent van de gemeentelijke inkomsten uit lokale belastingen komt was voor mij ook een verrassing.. Dit zijn de onroerendezaakbelasting (ozb) en toeristenbelasting.Het restant van de inkomsten bestaat uit heffingen (afvalstoffenheffing en rioolrechten), gelden uit bouwgrondexploitaties, reserves en uit overige middelen.

Eén ding is zeker: de bestemming van alle inkomsten ligt in de praktijk al rond 90% vast. Dit is omdat de gemeente een heleboel wettelijk voorgeschreven taken heeft. Gemeentehuizen moeten functioneren, wegen en schoolgebouwen moeten worden onderhouden, inwoners moeten kunnen rekenen op goede zorg etc..

Het geld dat echt vrij besteedbaar is ten behoeve van nieuwe zaken zoals een nieuw sportveld of subsidies voor verenigingen is beperkt. Hier moeten gemeenten echt voor sparen.

Laat Nunspeet daar nu goed in zijn! Dat was in ieder gevalmijn conclusie na het lezen van de jaarrekening van onze Gemeente. Gemeente Nunspeet kan tegen een financieel stootje en heeft meer dan voldoende ruimte heeft om eigen lasten te kunnen dragen. Zeker ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Daarnaast zag ik in de cijfers terug dat de Gemeente Nunspeet wendbaar is en zich relatief snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Kortom de Gemeente Nunspeet hanteert een anticiperend financieel beleid. Hiermee bedoel ik dat we al jarenlang een solide financiële huishouding hebben waardoor we ruimte creëren, dus hebben gespaard, voor mooie nieuwe ontwikkelingen zoals de stationsomgeving en de bouw van sportcentrum de Wiltsangh.

Gemeentebelang zal dit beleid altijd blijven ondersteunen: een solide begroting om te streven naar een mooie gemeente waar de lusten hoog en de lasten relatief beperkt zijn. Volgens mij past dit ook echt bij de Nunspeetse cultuur, we werken hard voor ons geld, genieten van het leven, maar geven niet meer uit dan er binnenkomt.

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...