Maidenspeech

16 april 2022

Als kersvers raadslid maakte ik op 7 april mijn debuut tijdens de eerste Commissievergadering Maatschappij en Middelen. Zo’n eerste officiële woordvoering als nieuw raadslid wordt ook wel “maidenspeech” genoemd. Tijdens je maidenspeech mag je niet door anderen onderbroken worden. Een bijzonder moment waar ik toch wel met enige spanning naar uitkeek. Het is je eerste moment achter je spreekstoel in de raadszaal.

Mijn maidenspeech ging als volgt:

Raadslid zijn is een voorrecht

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in deze gemeente. Dus wat tijdens de raadsvergaderingen wordt verteld en besloten wordt ook echt uitgevoerd. De invloed die je als raadslid hebt is een grote verantwoordelijkheid. Daarom wil ik in deze speech alle kiezers uit de gemeente Nunspeet bedanken die mij en onze partij Gemeentebelang dit vertrouwen hebben gegeven.

Ik vind het een eer en voorrecht om raadslid te mogen zijn voor de gemeente Nunspeet.

In de raad wil ik concrete dingen voor elkaar krijgen. Dit wil ik doen door onze kernen in te gaan en naar inwoners/ondernemers te luisteren, door mensen aan te moedigen om zich met de politiek te bemoeien, door mensen met elkaar te verbinden. De functie van volksvertegenwoordiger zal ik naar eer en geweten uitvoeren.

Streven naar evenwichtiger man/vrouw verhouding in het gemeentebestuur

Ik hoop in deze functie ook iets te kunnen betekenen voor vrouwen uit de Gemeente Nunspeet.

Zowel in het demissionair college als in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad van de Gemeente Nunspeet zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd.

In Nederland en ook in Nunspeet bestaat er nog steeds een traditioneel beeld van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat beïnvloedt keuzes. Vrouwen zorgen twee keer zoveel als mannen. Die scheve verdeling van werk en zorg is een belangrijke oorzaak van de scheve verdeling op de kieslijsten en in de gemeenteraad. Want werkzaamheden als raadslid doe je naast je eigen werk. Meestal in de avonduren. En dat zijn ook de spitsuren van het gezin.

Daarbij komt ook dat vrouwen vaak hun prestaties onderschatten, waar mannen ze juist overschatten. En daar herken ik mij als vrouw in. Ik doe veel, ook het invullen van deze rol als raadslid, maar met de nodige stress en onzekerheid. Maar als ik niks doe, dan kom ik niet vooruit, bereik ik ook niets.

Een betere man-vrouwverhouding in de politiek zorgt voor meer diversiteit aan onderwerpen en een betere afspiegeling van de maatschappij.

De oprichter van webwinkel Alibaba legde het mooi uit: Hij zei “Als je een bedrijf groter wil maken, heb je mannen nodig. Als je het beter wil maken, heb je vrouwen nodig. Wil je een bedrijf op z’n best maken? Dan heb je allebei nodig.”

Inspiratiebron voor vrouwen

Dus ik hoop dat ik samen met de 4 andere vrouwelijke raadsleden uit de fracties Gemeentebelang en CU een inspiratiebron ben voor vrouwen uit de Gemeente Nunspeet in het maken van uitdagende keuzes. Zodat er over 4 jaar meer vrouwen op de kieslijst staan.

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...