Resultaten enquête afvalscheiding overhandigd aan wethouder Groothuis

15 april 2023

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft de resultaten van de enquête ten aanzien van afvalscheiding aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder Groothuis. De enquête is door bijna 700 inwoners ingevuld.

Wethouder Groothuis bedankt de initiatiefnemers en heeft toegezegd de uitkomsten op korte termijn te delen en te bespreken met de betrokken afdeling. Hij is positief verrast over het grote aantal reacties.

Daarnaast ziet hij verschillende mogelijkheden om deze data te kunnen gebruiken richting het opstellen van het nieuwe afvalbeleid. Wethouder Groothuis: “Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het gratis aanbieden van bepaalde soorten grof afval, wanneer deze als grondstof kunnen worden hergebruikt”.

De resultaten van de enquête geven een goed beeld van hoe inwoners aankijken tegen het huidige afvalbeleid. Het geeft ook inzicht in de bereidheid tot het scheiden van afval onder inwoners en de wensen die er zijn. Concluderend kan gesteld worden dat verreweg de meeste respondenten tevreden zijn over het huidige afvalbeleid. Dat neemt echter niet weg dat er op bepaalde punten ruimte voor verbetering is. Raadslid Petra van Olst: “Zeker de wens richting een Circulair Grondstoffen- en  Ambachtscentrum waarin het hergebruik maximaal is, komt duidelijk naar voren. Dit punt heeft Gemeentebelang daarom al prominent opgenomen in de wensenlijst voor de komende begroting”.

De uitkomsten van de enquête kunnen goed meegenomen worden in het nieuwe afvalbeleid dat op dit moment wordt ontwikkeld. In de tweede helft van dit jaar zal het stuk worden voorgelegd aan de gemeenteraad waar het wordt besproken. Steunfractielid Thomas van den Hoorn”: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen hebben gereageerd. De grote respons zorgt ervoor dat een betrouwbaar beeld is verkregen van hoe inwoners aankijken tegen het huidige afvalbeleid. Op deze manier kan deze enquête dienen als basis voor een gedragen nieuw afvalbeleid”.

Het rapport met uitslagen van de enquête is te lezen op nunspeet-gemeentebelang.nl/afval

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...