Samenwerken

26 november 2022

Sinds ik in de Gemeenteraad zit leer ik veel van onze Gemeente. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld niet wist is dat we vanuit de Gemeente Nunspeet actief de samenwerking zoeken met andere gemeenten.

We zijn nu al 50 jaar een autonome, zelfstandige gemeente, en dat zouden we vanuit Gemeentebelang ook graag willen blijven. Maar waar 50 geleden de Gemeentebij wijze van spreken alleen ging over het zwembad en de bieb, is dat tegenwoordig echt anders. Gemeenten hebben veel meer taken en verantwoordelijkheden gekregen vanuit de landelijke overheid. Hoe gaat het ons lukken een zelfstandige gemeente te blijven en tegelijkertijd voor zoveel grote uitdagingen staan, zoals jeugdzorg, woningbouw, energietransitie, het klimaat, de krapte op de arbeidsmarkt.

Wanneer we niet bereid zijn tot samenwerking met andere regio’s en gemeenten zou onze gemeentelijke uitvoering in gevaar kunnen komen.

Twee van deze samenwerkingsverbanden waar ik de laatste weken veel van geleerd heb zijn “De kop van de Veluwe” en “ Regio Zwolle”.

Kop van de Veluwe

In de Kop van de Veluwe werken Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en vijf Gelderse gemeenten samen: Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde.Samen tellen zij ruim 107.000 inwoners.

Deze Kop van de Veluwe wordt doorkruist door de snelwegen A28 en A50 en de spoorlijn van Amersfoort naar Zwolle: de logistieke poort naar het noorden.

Met deze vijf gemeenten gaan we de samenwerking aan op de thema’s Ruimte en Economie. Daarnaast kijken we ook hoe we van elkaar kunnen leren of samen kunnen optrekken in de bedrijfsvoering van de Gemeente.

Regio Zwolle

De Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten,4 provincies en 4 waterschappen. Hier werken we zowel bestuurlijk als ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Vanuit de samenwerking in De Kop van de Veluwe” gaan we ons binnen “Regio Zwolle” hardmaken voor het aantrekkelijker maken van de regio waarin we samen wonen enwerken. Voor een betere leefomgeving zijn investeringen nodig. Als Gemeente alleen bereik je dan niet zoveel. Vanuit Regio Zwolle lukt het wel om geld op te halen uit Den Haag en Brussel.

Hierin zijn we ook blij met onze waarnemend burgemeester Celine Blom. Zij heeft vanuit haar vorige rol goede connecties bij de Provinciale Staten van Gelderland. Een paar weken geleden heeft zij onze ambities vanuit “De Kop van de Veluwe” onder de aandacht gebracht bij zowel de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, als bij de Provincie Gelderland.

Wat betekent dit voor ons als inwoners?

Maar ik hoor u zeggen; Dit klinkt mooi, maar wat hebben wij nu als Nunspeetse inwoners en ondernemers aan deze samenwerkingen. Een mooi voorbeeld is het werken aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Hiervoor is een het project “upgrade jezelf” vanuit Regio Zwolleontstaan. Dit project investeert in werkgever en werknemers. Zij hebben eenOntwikkelfonds in leven geroepen om een leven lang ontwikkelen financieel te ondersteunen. Hiervoor komen werkgevers, ZZP-ers én werknemers in aanmerking voor voor vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte, om- her- of bijscholing. Ik weet dat een aantal inwoners uit onze Gemeente dit traject al succesvol hebben doorlopen.

Gemeentebelang onderschrijft dat deze samenwerkingen leiden tot erkenning van de grote opgaven waar we met alle gemeenten voor staan en een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Wij zullen u de op de hoogte blijven houden van concrete ontwikkelingen vanuit deze samenwerkingsverbanden.

Korine Koers

 

 

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...