Van de Straat in de Raad

8 oktober 2022

Deze kop zagen Helene en ik in een presentatie tijdens een kennisdag van de Gelderland
Academie ism Kennispunt Lokale Partijen.
Vaak wordt iemand gevraagd om op de lijst van een politieke partij te willen staan richting
de verkiezingen en dan blijk je na de verkiezingen in eens in de raad te komen. Gelukkig gaat dat bij Gemeentebelang niet zo. Omdat de raad een lekenbestuur is lees je wel eens de zin “politiek is te belangrijk om aan politici over te laten”

Klopt dit wel? De zin “gezondheid is te belangrijk om aan artsen over te laten” vinden we
raar. Een arts heeft tenslotte een opleiding gevolgd.

Zo is het binnen Gemeentebelang ook. Wij hebben in onze fractie raadsleden die vanuit
hun beroep of hobby al veel kennis hebben van bepaalde onderwerpen. Daarnaast lopen
onze steunfractieleden een hele tijd mee en doen zo inhoudelijke kennis op maar ook op
het gebied van de gebruiken en processen in de raadsvergaderingen en
commissievergaderingen. Ook hebben wij raadsleden die al langer meelopen waardoor er
ook een geschiedenis op onderwerpen bekend is. Zo is er een goede mix van kennis,
enthousiasme, kunde en voldoende mensen.
Landelijke partijen hebben vaak hun eigen buro’s die opleidingen geven. Voor lokale
partijen heeft de provincie dit sinds een aantal jaren opgezet. De Gelderland Academie.
Dit omdat landelijke partijen gelden vanuit de regering krijgen maar lokale partijen nog
altijd niet. In 2017 is men hier al over begonnen vanuit het ministerie maar tot op heden is
er nog geen besluit gevallen. (Wij hopen dat dit in 2024 eindelijk besloten gaat worden) In
de debatten erover willen landelijke partijen dat er hele zware regels gaan gelden voor dit
soort subsidies. Dit tegen het advies van Binnenlandse Zaken in.

Een voorbeeld: men wil
dat er jaarlijks een accountantsverklaring komt. Dit voor misschien een paar duizend
euro’s aan gelden. Iets wat landelijke partijen zelf niet zo belangrijk vinden maar lokale
partijen wel op willen leggen. Dan ben je de helft van de gelden daaraan al kwijt incl de
extra administratieve last.
Thomas Zandstra is afdelingshoofd Democratie van Binnenlandse Zaken gaf aan dat dit
wel te maken heeft met de grote opkomst en groei van lokale partijen.

Veel kiezers verlaten de landelijke partijen bij lokale verkiezingen en dit is merkbaar bij de
resultaten van landelijke partijen.
Julian van Ostaaijen oa docent Bestuurskunde bij de Tilburg University deed onderzoek
naar lokale partijen. Hieronder wat gegevens uit zijn statistieken.
Er zijn 123 lokale partijen in de provincie Gelderland waarbij 31.40% van de inwoners
lokaal gestemd heeft. Dat resulteerde in 418 zetels voor lokale partijen in onze provincie
(meer dan 34 %.) Binnen 51 gemeenten geeft dat 40% wethouders van lokale partijen.
Landelijk hebben lokale partijen meer wethouders dan het CDA, de VVD en de PvdA
samen. (bron binnenlands bestuur). Uit een analyse van de Wethoudersvereniging blijkt
dat met 523 wethouders de lokale partijen (gezamenlijk) het grootste aandeel hebben. Al
ziet Gemeentebelang het percentage vrouwen, 29%, nog graag wat stijgen.

Met wat meer kennis en een mooi ‘Handboek Raadsleden’ gingen Helena (steunfractielid)
en ik zaterdag weer naar huis.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...