(Ver)koop lokaal!

24 december 2022

Ik ben, met mijn gezin, in de gelukkige omstandigheid dat we een nieuw huis hebben kunnen kopen. Het is, in een toen nog redelijk verhitte huizenmarkt, gelukt om een mooie stap binnen Nunspeet te maken. We gaan mooier, kindvriendelijker, ruimer en duurzamer wonen. En we zijn ons meer dan bewust van het gegeven hoe dankbaar we daarvoor mogen zijn, dat is immers niet voor iedereen weggelegd!

Wonen blijft in het hele land, maar zeker ook in Nunspeet, een moeizaam gegeven. Een tekort aan (passende) woningen en een zorgelijk prijsniveau in de woningmarkt maakt dat het vinden van een passend huis al een forse uitdaging is. Daar komt bij dat als je wilt kopen het ook nog eens door stijgende rentes, zeker voor starters, erg lastig is dit te kunnen financieren. En hoewel de huizenmarkt in korte tijd flink afgekoeld is: die problemen zijn nog lang niet verdwenen. Om die reden is Gemeentebelang al lang een groot voorstander van bouwen, bouwen en bouwen.

Een andere insteek waar we ons al lang hard voor maken is het voorrang geven aan eigen inwoners. Binnen bestaande regelgeving is dat ingewikkeld en lang niet altijd mogelijk, maar door beleid zoveel mogelijk lokaal op maat te maken, lukt dat soms toch. En daarbij past ook de oproep: (ver)koop lokaal!

Ik wil daarom graag ons eigen verhaal met u delen. We zijn namelijk niet alleen dankbaar dat we in de gelegenheid zijn om een mooie woning te kopen, maar ook omdat we de káns hebben gekregen. De verkopende partij heeft, uit verschillende biedingen, namelijk ook de voorkeur gegeven aan lokale kopers. Onder andere om die reden werd ons het huis gegund!

Ook bij de verkoop van onze huidige woning konden we hetzelfde doen: een Nunspeets stel neemt volgend voorjaar de huissleutels van ons over, die daarmee op hun beurt ook weer een mooie stap konden maken.

En als kers op de taart: de kopers van ons huis hadden weer een mooi appartement te verkopen wat, zo hebben we begrepen, ook weer aan Nunspeters verkocht is!

Een heel Nunspeets ‘verhuistreintje’ dus. Een mooi voorbeeld hoe we ook als inwoners kunnen bijdragen aan de mogelijkheid voor dorpsgenoten om in onze eigen gemeente te kunnen blijven wonen, ondanks dat de huizenmarkt dit soms moeilijk maakt. Iedere partij kan zo een mooie stap voorwaarts maken en aan het staartje van deze verhuisbeweging ruimte maken voor Nunspeetse jongeren die hun intrede op de woonmarkt maken.

Uiteraard: het moet wel kúnnen. Zeker in de nu afgekoelde huizenmarkt is een verkoper al lang blij een koper te vinden die met een leuk bod komt. Maar als daar dan de keuze zich voordoet, overweeg dan vooral om lokaal te verkopen!

Ik wens u hele fijne feestdagen!

Pieter-Jan van Rossen

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...