Vrouwen aan de top!

1 april 2022

De verkiezingen zijn geweest en wat was ik beduusd. 5411 stemmen en 8 zetels is iets wat in Nunspeet nog nooit is voorgekomen.
En dan ook nog zo’n stemmen winst tov de vorige keer. Aan alle kiezers een groot DANK je wel.

Ik heb de aantallen bekeken en zoals iedere partij doet, ook gekeken hoe de verdeling was en waar stemmen vandaan gekomen zijn.
Wat bij Gemeentebelang vooral opviel (en helaas zijn wij daarin ook de enige partij) waren de stemmen voor “onze vrouwen.”

Vaak zie je veel voorkeursstemmen voor de eerste vrouw op een lijst, ook bij ons was dat het geval. Maar bij Gemeentebelang zijn er maar liefst 3 vrouwen met voorkeursstemmen in de raad gekozen!

Met dit resultaat betekent het dat wij met 4 mannen en 4 vrouwen in de nieuwe raad komen.
Voor mij een duidelijk signaal vanuit de samenleving dat men graag ziet dat de verhouding man / vrouw meer half om half zou mogen zijn. Iets waar onze gemeente nog wel wat in achterloopt als je naar de regio kijkt. Gelukkig had Gemeentebelang een mooie lijst waar de helft uit mannen en de andere helft uit vrouwen bestond en ook op verkiesbare plaatsen.

Maakt het uit of er veel of weinig mannen of vrouwen zijn tov het andere geslacht. Ja er zijn de nodige onderzoeken gedaan waar uit blijkt dat een evenredige verhouding tot andere bespreekpunten en beslissingen leiden.
Moet de verhouding half, half zijn? Natuurlijk is het allereerst belangrijk dat iemand geschikt is maar een evenredige verdeling van volksvertegenwoordigers mag je wel verwachten. De helft van onze inwoners is tenslotte vrouw.

Zo blijkt uit onderzoek dat als er 10 kwaliteiten, competenties gevraagd worden in een advertentie voor een sollicitatie mannen bij drie of vier eigenschappen zich al geschikt vinden en vrouwen pas bij 7 of 8 van de gevraagde eigenschappen of competenties vinden dat zij kunnen reageren.

Mocht je het bestuur van onze gemeente interessant vinden meldt je dan aan bij een politieke partij en doe mee. Dit kan al in de steunfractie, meelezen, meedenken en vooral ook meepraten.
Bij Gemeentebelang ben je altijd welkom 😀.

Corrie Jansen

Ps al hoop ik wel dat ik de volgende keer de opmerking, poeh dat zijn veel vrouwen in de fractie niet weer hoor. 16 Mannen in de raad dat is tenslotte pas iets…

Helaas loopt Nunspeet nog wel iets achter (link)

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...