Wanneer komen er nu huizen bij??

23 juli 2022

Tja, dat zullen inwoners zich wel eens afvragen.

Er moet veel gebeuren voordat een plan om te gaan bouwen zover is dat er gebouwd kan en mag worden. Voor de beeldvorming heb ik hieronder een deel van het proces van woningbouw geschetst en een aantal mitsen en maren genoemd die allemaal tijd en geld kosten.

1   Een ontwikkelaar koopt  een stuk grond  om er  aan te verdienen. De gemeente bouwt zelf nou eenmaal geen huizen. Dit vindt Gemeentebelang geen bezwaar zolang er de  woningen gebouwd worden die voorzien in de behoefte. Deze staan in onze woonvisie die opgesteld is nav onderzoeken in onze gehele gemeente. Het is noodzakelijk dat de ontwikkeling daarbij aansluit want het plan uitwerken kost al het nodige geld. Zo wordt de oude huishoudschool binnenkort eindelijk gesloopt en komt daar een appartementengebouw wat tussen de statige huizen aan de Molijnlaan past.

2 Die uitwerking moet voldoen aan wet en regelgeving. Het kan zijn dat daarvoor wat afspraken nodig zijn met collega’s, een ambtenaar die de regels goed kent of een bureau met specifieke kennis.Zo zijn er regels over nieuw bouwen als er een oude stal gesloopt wordt of als een niet rendabel vakantiepark gesaneerd wordt. Die regels zijn specifiek per gemeente.

3 Als het plan in de ogen van de ontwikkelaar klaar is gaat het naar de gemeente. Soms eerst als principeverzoek zoals bijvoorbeeld bij de Grote Bunte. Dwz dat de gemeenteraadbeslist of ij het plan  passend vindt binnen wet en regels. Na een positieve reactie kunnen alle benodigde onderzoeken plaatsvinden. Er kunnenonderzoeken nodig zijn voor kwaliteit van grond, omgeving, natuur, bomen, verkeersdrukte, vleermuizen, uitstoot etc.. Deze moeten door gecertificeerde bedrijven gedaan worden wat ook weer tijd en geld kost.

4 Als de raad geen positief besluit neemt (bijvoorbeeld omdat het bouwvolume te groot is zoals bijvoorbeeld bij de plannen voor de Plesmanlaan) gaat het plan terug naar de tekentafel om aangepast te worden.. Als de raad wel akkoord gaatmoeten soms nog compensatiemaatregelen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld voor de sloop rondom het stationsgebied moest er compensatie voor de mus komen om evenveel broedplaatsen in de omgeving te behouden. Gemeentebelang vind het belangrijk dat deze onderzoeken juist uitgevoerd worden zodat zij later niet juridisch terug gefloten wordt bij het afgeven van de vergunning.

De raad kan geen besluit nemen op emotie, wat wij persoonlijk wel of niet mooi vinden mag geen invloed hebben op het besluit. Dat gaat over of het past binnen wetten en regels. De nieuwe omgevingswet zegt ons uit te gaan van de “ja mits” ipv “nee want” gedachte. Hierdoor komen er meer mogelijkheden om te bouwen. Ja ons dorp wordt wat voller maar er komen ook meer kinderen bij die graag in onze gemeente willen blijven wonen. Daarbij krijgt een gemeente de taak anderen te huisvesten. Wat daar ook van gevonden wordt, dit kun je lokaal niet veranderen.

5. Na deze stappen kan een vergunning om te gaan bouwen aangevraagd worden. Betekent dit dat er meteen gebouwd kan worden? Vaak wel maar er volgt nog een periode van zienswijzen en bezwaren die ingediend kunnen worden. Mochten die er komen dan kijkt een onafhankelijke commissie naar de ingediende bezwaren. Zo is er bijvoorbeeld geen recht op uitzicht. Ja een nieuw huis op een lege kavel voor jouw huis is een grote verandering maar de reden “mijn uitzicht ben ik kwijt” is niet voldoende voor een gegrond bezwaar. Deze discussie speelde bijvoorbeeld voor het plan aan de Bergakkerweg bij garage Vierhouten.

6 Nadat eventuele bezwaren beoordeelt zijn door de raad op een juiste afhandeling en zij een verklaring van geen bedenking heeft afgegeven kan de bouw beginnen of…

Toch niet altijd. Zo is er voor het oude postkantoor een zaak bij de rechter en de hoge raad aangespannen wat veel tijd kost en volgens de juristen van de gemeente geen succes oplevert maar de bouw wel enorm vertraagd. Als er in al die tijd dat dit loopt geen al te grote ontwikkelingen zijn in bijv de bouwkosten want dan begint het proces weer opnieuw en zullen de kosten van de eerste ontwikkeling meegenomen moeten worden bij een vervolgplan. Dan moet een pand wat groter of hoger worden en de woningen een slag duurder wil er nog ontwikkeld kunnen worden.

Dit recht om naar de rechter te stappen heeft een inwoner maar in het algemeen vind Gemeentebelang  het  belang dat onze inwoners passend kunnen wonen wel belangrijk en zullen wij ernaar streven waar mogelijk al deze mitsen en mogelijke hobbels indien mogelijk te nemen en te zorgen voor passende en betaalbare woningen voor iedereen, zeker onze eigen inwoners.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...