GEUS – 2

26 augustus 2023

In mijn weblog van 1 juli jl. heb ik een en ander uitgelegd over de op handen zijnde gebiedsontwikkeling van de dorpen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. (GEUS). Een opgave vanuit Den Haag om samen met de provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten te komen tot een nieuw perspectief voor de Veluwse Enclave.

Daar heb ik namens Gemeentebelang de dringende oproep gedaan aan alle belanghebbenden om mee te praten in de diverse werkgroepen. Zij zijn eerst aan zet en het is van het grootste belang dat zij zich gehoord voelen en hun inbreng serieus meegenomen wordt de planvorming.

In de zomermaanden heb ik met enkele fractiegenoten gesproken met een agrarisch ondernemer die zich grote zorgen maakt. Dit heeft met name te maken met het ontbreken van duidelijkheid vanuit de Europese/Haagse regelgeving. Qua stikstof wordt er gesproken over “woest aantrekkelijke regelingen”… maar waar wordt een uitkoopbedrag op gebaseerd? Op de economische waarde voordat er een uitspraak over het stikstofgebied is gedaan of daarna? Als een boer verder wil op zijn familiebedrijf en hij/zij heeft een beoogd opvolger, zijn er dan nog wel mogelijkheden? Krijgt men nieuwe plannen nog wel gefinancierd?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar deze sector nu al jaren tegenaan loopt. Groot struikelblok, ook bij deze gebiedsontwikkeling, is het ontbreken van heldere afspraken voor de agrarische sector (mede door het klappen van het landbouwakkoord). Tijdens ons gesprek heb ik dan ook aangegeven dit punt bij de werkgroep gesprekken zwaar te benadrukken en de gemeenteraad mee te nemen in de problematiek waar zij tegenaan lopen.

Voordat er een eindconclusie wordt getrokken en plannen definitief worden gemaakt zal het voor de agrarische sector volstrekt helder moeten zijn wat dit voor hen betekent en waar zij dan (financieel) aan toe zijn. Daar hebben zij recht op!

 

Martin Mol

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...