What’s in it for us? De regionale woondeal

4 maart 2023

Het rijk gaat meer regie pakken om bouwen te bespoedigen. Dit klinkt perfect want wij willen zeker dat er meer gebouwd gaat worden voor alle wachtenden op een woning. Een laagje erbij op en bijvoorbeeld woningen zoals wij kortgeleden in Friesland hebben gezien.Of als het passend is en gerealiseerd kan worden op de Feithenhof een soort van flexwoningen voor statushouders, vluchtelingen en of arbeidsmigranten, waar ook woningen voor nodig zijn.Bouwen bouwen bouwenPositief is het dat er een woondeal is die landelijk breder ingezet wordt. Tot nu toe was dit alleen in het westen, oftewel voor de grote steden, mogelijk omdat het om grote aantallen ging. Er moeten ook meer acties vanuit het rijk komen om regie op het bouwen te krijgen.Goed dat wij als raad meegenomen zijn, omdat er nogal wat “kritische succesfactoren” zijn.Risico’sIn mijn ogen zijn er eerder risico’s om de benodigde aantallen gebouwd te krijgen, bijvoorbeeld de infrastructuur die voor nieuwe wijken aangelegd of verbeterd moet worden voor verkeer en energie, de benodigde hoeveelheid stroom die niet voorhanden is, de capaciteit en kennis in het gemeentehuis die overal erg krap of niet voldoende aanwezig is. Stikstofregelingen die nog ontwikkeld moeten worden en ook geld vanuit het rijk dat nodig is om het grote aantal niet rendabele sociale woningen gebouwd te krijgen. Allemaal zaken waar wij als raad, gemeente geen directe invloed op hebben.In de commissievergadering en de raadsvergadering zijn we hier als fractie scherp op geweest en hebben de wethouder uitgebreid bevraagd. Niet om niet tot ondertekening over te gaan maar om te horen hoe het college de risico’s ziet en hier mee om wil gaan. De risico’s worden er niet kleiner om maar zijn wel goed ingeschat en ik, wij hebben er vertrouwen in dat de Kijktuinen verder gebouwd gaan worden. ’t Hul Noord in ontwikkeling volgt en waarschijnlijk de Feithenhof ook.

Corrie JansenLuister de vergadering over dit onderwerp hier terug.

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...