Bouwen bouwen bouwen

24 juni 2023

In de afgelopen vergadering Ruimte en Wonen zijn de nodige bouwplannen besproken.
Voor het eerst was onze fractie het niet met alle voorstellen vanuit het college, met betrekking tot woningbouw op maat, eens.
De aanvragen mogen van de fractie van Gemeentebelang iets soepeler binnen de regels beoordeeld worden. Het voorbeeld waar stond dat er tuinen bebouwd zouden worden zien wij anders. Daar gaan oude schuren weg waar een leuk hofje voor terug kan komen. De woningen zijn nodig en dan willen wij wel dat er goed gekeken wordt wat er precies gaat veranderen en wat er verbeterd. De prijs per woning is nog niet bekend dus of ze te duur zijn is alleen in te schatten. We wachten af wat het college gaat besluiten.

De oude huishoudschool
Geen makkelijk dossier. Aan de ene kant een aantal omwonenden die het plan te hoog en te breed vinden. Men vond er zelfs iets van wat er in een schuur komt te staan al gaat de raad daar natuurlijk niet over.
Er was een plan, dat is aan regels getoetst, de raad gaf in het verleden aan dat het zo verder kan. Zo’n 20 onderzoeken verder en na gesprekken met belanghebbenden werd het plan aangepast nav hun opmerkingen.
Dat plan kon uiteindelijk ook niet op positieve reacties rekenen. De initiatiefnemer bracht nu het eerste plan weer in. Daar was al goedkeuring voor dus heeft Gemeentebelang gezegd door met het plan en dan kan eindelijk de steen des aanstoots aan de Molijnlaan vervangen worden door een nieuwe appartementencomplex. Een hele verandering dat wel maar ook een verbetering in onze ogen.

Bouwen in Vierhouten
In het dorp gaat de supermarkt na de zomer sluiten. De eigenaar heeft een plan voor grondgebonden woningen bij de gemeente ingediend. Nu kregen wij vanuit het dorp de vraag of daar misschien passender woningen zouden kunnen komen. Misschien appartementen voor starters en jongeren. Deze vraag hebben wij aan de wethouder doorgegeven. De wethouder zal met de eigenaar in gesprek gaan om te zien wat er mogelijk is.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...