Een financieel gezonde Gemeente!

7 juli 2023

Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede financiële verantwoording van onze Gemeente. Hoeveel geld is er binnengekomen, hoeveel uitgegeven en waaraan. In de raadsvergadering van juni stonden de jaarstukken 2022 van de Gemeente Nunspeet op de agenda. Hierin legt het college van burgemeester en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Gemeente Nunspeet sluit het jaar 2022 met een positief resultaat van 13 miljoen Euro.

Nu moet ik er wel zeggen dat een aantal taken die vorig jaar gepland waren door begrijpelijke omstandigheden niet zijn uitgevoerd. Deze taken zijn met het bijhorende budget doorgeschoven naar dit jaar. Dus als we vorig jaar alle geplande taken hadden afgerond, was het resultaat zo’n 5 miljoen Euro minder geweest.

Ik hoorde laatst iemand zeggen: Niet je salaris maakt je rijk, maar wel je uitgavenpatroon. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar is zeker wél van toepassing op onze gemeente. Wij bouwen een goede buffer op om risico’s af te dekken en tegenvallers op te vangen. Dit is hard nodig want komende jaren zitten de risico’s en onzekerheden bijvoorbeeld in:

  • de grote projecten die nog in uitvoering zijn, zoals de stationsomgeving
  • de veranderingen in het sociaal domein
  • de oorlog in Oekraïne
  • de stijgende energie- en grondstofprijzen, stikstofproblematiek, verduurzamingsopgave en stijgende rentes bij het bouwen van nieuwe woningen.

Gemeentebelang ondersteunt het anticiperend financieel beleid dat we hanteren; we bereiden ons voor op onzekerheden, maar ook op alle nieuwe ontwikkelingen die nog gaan komen.

Omdat we een financieel gezonde Gemeente zijn hebben we ons vanuit de gemeenteraad hard gemaakt om wat extra’s te kunnen doen voor de inwoners die dit het hardst nodig hebben;

  • een grotere groep inwoners kwam in aanmerking voor een extra energietoeslag
  • De Stichting Hulpfonds is opgericht. Gemeente Nunspeet schonk hier 95.000 Euro aan. Daarnaast hebben nog vele andere sponsoren geld gedoneerd aan deze stichting. Dit Hulpfonds staat klaar voor hen die financieel omhoog zitten. Want niemand zou geldzorgen moeten hebben als de koelkast of wasmachine opeens kapotgaat.
  • Tot slot hebben we extra geld kunnen inzetten voor de aanpak van bestaanszekerheid en schulden.

Vanuit Gemeentebelang vinden wij het een voorrecht om in een gemeente te wonen waarin de financiële ruimte en focus is voor datgeen wat inwoners nodig hebben, goede zorg, goede voorzieningen en een kwalitatief goede leefomgeving.

Korine Koers

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...