113 Zelfmoordpreventie: Een levensreddende hulplijn

9 september 2023

Twee weken geleden kwam er een grote envelop binnen op mijn werk.  Ik werk in de zorg Begeleid wonen Psychiatrie en Verslavingszorg. In de envelop een papier waarop stond,” Jij draagt toch ook het lintje?”  113 zelfmoord preventie. Dit onderwerp speelt op mijn werk, maar ook om mij heen en in onze gemeente Nunspeet, en daar buiten.

Het Belang van Zelfmoordpreventie

Zelfmoord is een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd. Het is een complexe kwestie die verschillende oorzaken kan hebben, waaronder psychische aandoeningen, sociale isolatie, financiële problemen en meer. Het is van cruciaal belang om de juiste steun en hulp te bieden aan mensen die zich in een crisis bevinden, en dat is waar 113 Zelfmoordpreventie een rol speelt.

113 Zelfmoordpreventie is een Nederlandse hulporganisatie die zich richt op het voorkomen van zelfmoord en het bieden van hulp aan mensen die met suïcidale gedachten worstelen. Ze bieden een breed scala aan diensten en ondersteuning om mensen in nood te helpen. Hun belangrijkste doel is om een luisterend oor te bieden en te zorgen dat mensen niet alleen staan in hun strijd tegen zelfmoord.

Hoe 113 Zelfmoordpreventie Verschil Maakt

Het werk van 113 Zelfmoordpreventie heeft al duizenden levens gered en heeft bijgedragen aan het verminderen van het stigma rond mentale gezondheid en suïcide. Door toegankelijke en empathische ondersteuning te bieden, helpen ze mensen om hun weg naar herstel te vinden.

Daarom draag ik het gele lintje.

Op zondag 10 september is het World Suïcide Preventie Day.Daarom staan we in de Wereld Suïcide Preventie Week van 4 t/m 10 september de hele week stil bij suïcide preventie. Samen hebben we een missie: een land waar niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding.

Met het dragen van het gele lintje maak jij een groot gebaar in het voorkomen van zelfdoding. Geel is de kleur van hoop en een teken dat jij het gesprek over zelfdoding niet uit de weg gaat. Je weet namelijk pas wat iemand denkt als je ernaar vraagt. Hoe je dat doet, leer je in de VraagMaar-training, die je online kunt volgen op vraagmar.113.nl.

Speld ‘m op en laat je zien

Hoe zichtbaarder hoe beter. Dit gele lintje valt het meest op als je het op een wit kledingstuk draagt. Wil jij dit symbool van hoop en jouw verhaal met nog meer mensen delen? Dan kun je het volgende doen.

 

Maak zelf je lintje:

Maak een foto van jezelf met jouw gele lintje
Kijk op www.samenmindersuicide.nl voor een fotoframe waarmee je kunt aangeven dat jij meehelpt. Je kunt de foto downloaden of meteen delen op social media.
Schrijf in je post waarom jij dit lintje draagt
Gebruik de hashtag #ik helpmee en tag @113zelfmoordpreventie

Klein lintje, groot gebaar

Met het dragen van het lintje laat je zien dat zelfdoding jou raakt en dat je het belangrijk vindt om bij te dragen aan het verminderen van het aantal suïcides. Gelukkig is er op steeds meer pekken aandacht voor suïcidepreventie.

Samen minder suïcide

Wil je meer weten over hoe samen de krachten worden gebundeld tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week en daarna? Kijk dan op samenmindersuicide.nl

Gemeentebelang  ziet graag dat veel gele lintjes zichtbaar worden gedragen en de hele week stil staan bij suïcidepreventie, maar ook daarna. De inwoners die het zelf treffen of de naasten de moed en kracht hebben 113 zelfmoord preventie te contacten.

Mijn wens is, kijk naar elkaar om en luister naar soms kleine subtiele signalen.  

Petra van Olst

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...