€400,-

4 mei 2024

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een programma wat in de jaren 90 in IJsland is ontstaan onder de naam: ‘het IJslandse Preventiemodel’. Doel van dit model is om een gezonde en positieve leefstijl te bevorderen en alcohol- en middelengebruik terug te dringen.

In het voorgaande coalitie akkoord is door Gemeentebelang dit model aangedragen met de bedoeling om dit programma ook in Nunspeet te gaan gebruiken.
En inmiddels zijn er in regionaal en lokaal verband al heel wat stappen gezet
Op 17 April zijn veel partijen uit de regio bij elkaar gekomen om de resultaten van de onderzoeken te bespreken en om een prioritering aan te brengen. De GGD heeft bij zo’n 1900 jongeren een interview afgenomen en daar zijn verassende en verontrustende resultaten uit naar voren gekomen.

Als regionale partners (ouders, scholen, zorginstellingen, jeugdhulp, Straathoekwerk en gemeenten) hebben we deze uitkomsten besproken en uiteindelijk was de gemeenschappelijke conclusie dat in eerste instantie de volgende 2 onderwerpen uitgewerkt gaan worden. 1. Ouderschap en 2. Veiligheid op school.

Jongeren hebben middels de afgenomen interviews aangegeven dat op deze 2 gebieden nog veel werk te verzetten is.
Hoe gaan we dat dan vervolgens vorm geven? Nou, om te beginnen wil ik graag een serieuze oproep doen om aan jongeren om de gezondheidsmonitor op de website van de GGD-NOG in te vullen. Dat kan op www.jongerenmonitor.nl en als je nou naar de titel van deze blog kijkt……inderdaad, dan maak je kans om uitgeloot te worden voor één van de prijzen waaronder een geldbedrag van €400,-

En graag wil ik ook een oproep doen aan ouders. We hebben de input en de ervaringen van ouders echt hard nodig. Op 30 mei 15.30 – 17.00 uur is er een vervolgbijeenkomst waarin we met elkaar gaan bespreken hoe we met de speerpunten aan het werk kunnen gaan.

Aanmelden kan via:

https://docs.google.com/forms/d/187EbCcZNn3DJ2eViyADoGBEzJludezw8Kgc38vbjaR4/edit Mocht dat niet lukken, zoek dan even contact met Gemeentebelang.
Weet dat er op 30 mei een belangrijke bijeenkomst is waar de inbreng van ouders zeer gewenst is.

En voor de jongeren. € 400,- is best een bak geld toch?

Namens Gemeentebelang,
Martin Juffer

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...