Achter de schermen

12 augustus 2023

Achter de schermen bij een gemeente is er heel veel gaande. Wat ik merk als beginnend raadslid is dat er vaak gedacht wordt dat je als raadslid wel iets kan regelen, jij werkt immers toch bij de gemeente?!
Zo werkt dat uiteraard niet, dat ‘regelen’ heeft heel wat voeten in de aarde en ligt, gelukkig, niet bij een raadslid of de gemeenteraad alleen. Achter het college, bestaande uit burgemeester en wethouders, ‘hangt’ een heel ambtelijk apparaat, wordt er gewikt en gewogen, is er uitvoering van beleid, wordt er gekeken naar wet- en regelgeving en hard gewerkt!

Maar hoe zit het dan ook al weer met de gemeenteraad? Binnen een gemeente is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. De raad geeft aan wat er moet gebeuren in een gemeente en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders.

Je zou de taken van de gemeenteraad in drieën kunnen delen;

De eerste is het vormen van een volksvertegenwoordiging, dit gaat als vanzelf omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Ondanks dat blijven er altijd dilemma’s, elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kan je terugvallen op het verkiezingsprogramma en zullen er dus nieuwe afwegingen gemaakt worden. Welk besluit ook genomen door de raad en/of het college, het zal mogelijk óók mensen teleurstellen en aan de andere kant mensen blij maken.

De tweede taak is kaderstellen, op hoofdlijnen geeft de raad aan wat er moet gebeuren, het college gaat hier vervolgens mee aan de slag.

Automatisch komt hierbij taak drie in beeld: er op toe zien en controleren of het college alle plannen goed en binnen budget uitvoert.

Om deze taken goed uit te voeren is er naast de commissie- en raadsvergaderingen veel overleg, ook buiten de fractievergaderingen om, worden er veel stukken gelezen en informatie ingewonnen en worden bezoekjes aan bedrijven en inwoners gebracht. Er gebeurt dus veel achter de schermen (dat is wat anders dan in ‘achterkamertjes’!), veel van het werk van een raadslid is dus niet altijd even zichtbaar.

Om raadslid te worden moet je er eerst zelf voor kiezen en solliciteer je bij de fractie om op een verkiesbare plaats te komen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hier gaat een hele procedure aan vooraf, vervolgens is het aan de inwoner om te stemmen. Één ding is zeker, binnen Gemeentebelang Nunspeet is de keuze gemaakt voor bevlogen mensen met hart voor de goede zaak. voor én achter de schermen!

 

Daniëla Koster

 

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...