Gemeentebelang wil invoering vignetten MTB en paardrijden voorkomen

15 juli 2023

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd niet mee te gaan met de invoering van verplichte vignetten voor mountainbiken en paardrijden op de Veluwe. Deze vorm van betaald recreëren wordt voor de gehele Veluwe voorgesteld door Routebureau Veluwe.

De beoogde maatregel komt voort uit een samenwerkingsverband tussen Veluwse gemeenten, terreineigenaren en andere belanghebbenden om recreatie op de Veluwe te bevorderen en moet geld opleveren voor het onderhoud van mountainbike- en ruiterpaden. Gemeentebelang ziet hier echter geen heil in en ziet het liefst dat Nunspeet niet meedoet.

Raadslid Korine Koers: “We willen een gastvrije gemeente zijn en geen hindernissen opwerpen voor gasten en inwoners om in de natuur te sporten en recreëren. Daarnaast vragen we ons af hoe zinvol de invoering van vignetten gaat zijn, het is haast niet te handhaven en de administratieve rompslomp drukt op de opbrengsten.”

Ook waarschuwt het raadslid voor een stapeling van maatregelen: “Neem de recreatiezonering. Daarvan was het idee dat er uit natuurbescherming minder kan en mag in kwetsbare gebieden, maar daar ter compensatie weer méér in gebieden die tegen een stootje kunnen. Daar komt met de aanschaf van een vignet dan wel weer een prijskaartje aan te hangen. Dat is slecht voor ons recreatieve product.”

Gemeentebelang zet ook vraagtekens bij het proces wat nu doorlopen wordt. Fractievoorzitter Pieter-Jan van Rossen: “Na onderzoek en een pilot waren er nog voldoende vraagtekens bij deze maatregel, maar toch wordt er nu besloten om met een overeenkomst te komen. Vervolgens wordt er nog een ‘inputronde’ gedaan in de zomer, tijdens vakanties en politiek zomerreces. Dat ontneemt ons in ieder geval al de mogelijkheid om hier in de raad over te spreken. Het wekt op z’n minst de índruk dat er doorgedrukt wordt, wij vinden dat hoogst ongelukkig en onzorgvuldig.”

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...