Klimaatstaken

16 februari 2019

Lof én kritiek klonk er voor de plusminus  10.000 scholieren die vorige week op het Malieveld in Den Haag staakten voor het klimaat. Op zichzelf al een behaald resultaat, want het niet behalen van de klimaatdoelstellingen staat weer volop op de agenda.

Ik heb het de afgelopen dagen met stijgende bewondering bekeken. Deze scholieren wéten wat ze doen en zijn een voorbeeld op vele vlakken. De sterke organisatie (uiteraard gesteund door experts uit diverse milieuorganisaties), de steun van 350 wetenschappers  in een open brief, de geordende wijze waarop de staking verliep, het voor elkaar krijgen om binnen een week bij de premier aan tafel te zitten. De scholieren dwingen af dat ze serieus genomen worden en menig vakbond kan nog wat leren van de volwassenheid waarmee deze jongeren hun doel benaderen.

En laten we eerlijk zijn, de stakende scholieren hebben groot gelijk. Deze jongeren hebben nog geen stemrecht, maar als we over klimaatproblemen praten, praten we nadrukkelijk over hún toekomst. Willen ze daar over meepraten moeten ze drastische stappen zetten om gehoord te worden.

Afgelopen week schreef dhr. Snaterse van de VVD een column in de Nunspeet Huis aan Huis. Scholieren horen in de schoolbanken te zitten, zo was de strekking. Strikt genomen (in de zin van de leerplichtwet) heeft hij natuurlijk best gelijk, maar zelfs ‘zijn’ eigen premier Rutte was daar niet zo stellig in. Sterker nog, die vond het ‘fantastisch‘. Bovendien belichaamt de column precies het soort cynisme waarom deze scholieren staken.

Opmerkelijk was ook dat in deze column het bedrag van 1000 miljard aan klimaatinvesteringen en de beperkte reductie van 0,0003 graden genoemd werden.  Deze (reeds ontkrachte) cijfers komen uit een artikel van Elsevier, geschreven door de voornaamste klimaatadviseur van het Forum voor Democratie en gehanteerd door Baudet. In het Kamerdebat afgelopen week stelde ook de VVD duidelijk dat deze cijfers van FvD uit de lucht gegrepen zijn, het moet immers nog precies doorgerekend worden. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.

Bovendien vraagt hij zich af of de scholieren ook vrij hadden gekregen als ze protesteerden tegen het ‘aantal gelukzoekers in Nederland’ of het bouwen van kerncentrales. Scholen zouden leerlingen op niet-gekleurde wijze ‘bij moeten brengen hoe de zaken in de wereld in elkaar steken’. Daarmee doet hij precies de stap terug waar de landelijke VVD de afgelopen jaren een flinke stap vooruit heeft gezet; erkennen dat klimaatverandering geen politiek is, geen mening, geen wereldbeeld. Het is een feit. En op school leer je feiten.

Het is een feit dat de landelijke politiek, met VVD als grootste partij, klimaatdoelen heeft gesteld. Het is een feit dat deze niet gehaald zijn en worden (Edward Koers schreef onlangs een goeie blog over het waarom). Het is een feit dat de jonge generatie daar straks mee opgezadeld zit. Deze scholieren stonden daar niet slechts om een mening te verkondigen, ze stonden daar hun recht op te eisen. Het recht op een leefbare wereld, ook over 50 jaar.

De column wordt beëindigd met ‘Sensatie zoeken is leuk, maar gevolg geven aan de beoogde doelstelling is twee’.  Ik nodig de lokale VVD-fractie dan ook van harte uit gevolg te geven aan de klimaatdoelen zoals deze door de regering Rutte bekrachtigd zijn. Tot nu toe heb ik die constructieve bijdrage aan dit onderwerp in de raadzaal gemist.

Er zijn geen makkelijke antwoorden op de problemen waar we met z’n allen voor staan. En natuurlijk is het belangrijk om stevig te bediscussiëren ten koste van welke portemonnee dit alles gaat. Maar het begint met diegenen serieus te nemen die straks het hardst  getroffen worden als we niets of te weinig doen.

In maart start het project Jong & Politiek.  Gemeentebelang Nunspeet , Progressief Ermelo en Harderwijk Anders (allen lokale partijen) werken samen om jongeren van 15 t/m 29 te betrekken in de lokale politiek en zodoende politici en bestuurders te voeden met ideeën. Een initiatief dat openstaat voor iedereen en álle politieke kleuren. Ik hoop dan ook oprecht dat er een paar (klimaatstakende?) VVD-jongeren opstaan om de lokale fractie tot andere inzichten te brengen.

Pieter Jan van Rossen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...